Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Samorząd › Rada Miejska › Interpelacje radnych › Zmiany zapisu w treści uchwały planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy Jazy

Zmiany zapisu w treści uchwały planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy Jazy

Zmiany zapisu w treści uchwały planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy Jazy

Dodano dn.: 25.05.2021

Radni składający interpelacje :

Józef Trzos

Treść interpelacji :

INTERPELACJA

dotyczy: zmiany zapisu w treści uchwały planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy Jazy – przeznaczenie terenu MN3

Obecnie na terenie części dzielnicy Jazy obowiązuje “Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Niepołomice dla części dzielnicy Jazy przyjęty uchwalą nr XLlI/599/2014 Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2014 roku, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 8 sierpnia 2014 rokupoz. 4377”. § 25 uchwały opisuje precyzyjnie przeznaczenie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a ust. 3 w/w paragrafu przedmiotowej uchwały określa sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenów 1-83MN3:

pkt.l brzmi: “w granicach terenów 1-83MN3 mogą być lokalizowane budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej, a dodatkowo w terenach 19MN3 dopuszcza się zabudowę szeregową; garaże i budynki gospodarcze mogą być lokalizowane jako wolnostojące, wbudowane lub przybudowane do budynków;”

Czytaj więcej…

Treść odpowiedzi :

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 stycznia 2019 r. zatytułowane interpelacja, dotyczące Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części dzielnicy Jazy uprzejmie informuję, że po uprzednim dokonaniu wszechstronnej analizy problemu opisanego w piśmie rozważę możliwość skorzystania z przysługującego mi prawa inicjatywy uchwałodawczej w zakresie paragrafu 25 tego planu.

Czytaj więcej…

Przejdź do góry