Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Samorząd › Rada Miejska › Interpelacje radnych › Zimowego utrzymania dróg

Zimowego utrzymania dróg

Zimowego utrzymania dróg

Poprawiono dn.: 25.05.2021

Radni składający interpelacje :

Paweł Lasek

Treść interpelacji :

Burmistrz, Miasta i Gminy Niepołomice za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Niepołomicach

Interpelacja

w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych

Szanowny Panie Burmistrzu.

W ostatni weekend otrzymałem mnóstwo zgłoszeń dotyczących nieodśnieżonych dróg, a także o niedbałości przy wykonywaniu umowy. Trudno odnieść się do wszystkich. Osobiście sprawdziłem trzy takie zgłoszenia, które się potwierdziły. Były to zgłoszenia m.in.: Pogdrabie ul. Torowa, Niepołomice ul. Wojska Polskiego, a także

  1. Portowa. Z rozmów z Przewodniczącymi zarządów osiedli wiem, że w pozostałych osiedlach mieszkańcy zgłaszają ten sam problem. Oczywistą sprawą jest fakt, iż intensywne opady utrudniają zadanie drogowcom. Jednak sytuacja w której, 3 dni od intensywnych opadów droga jest skuta lodem, jest nie do zaakceptowania. Ponadto są miejsca, gdzie nie widać żadnych śladów po odśnieżaniu. Ten stan budzi moje wątpliwości co do właściwego wywiązywania się z umowy przez wykonawcę.

Czytaj więcej…

Treść odpowiedzi :

Odpowiadając na interpelację dotyczącą zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Niepołomice informuję, że wszelkie wyjazdy w teren celem odśnieżania odbywają się po konsultacji z pracownikami Referatu Inwestycji Drogowych tut. Urzędu. Ponadto do faktury za odśnieżanie wymagane jest sporządzenie wykazu wykonanych prac w postaci spisu godzinowego oraz użytego sprzętu i materiału, które następnie jest weryfikowane przed zapłatą.

Zgodnie z przyjętymi standardami zimowego utrzymania dróg, załączonymi do przetargu, drogi publiczne powinny być odśnieżone do 6-8 godzin po ustaniu opadów śniegu.

Czytaj więcej…

Przejdź do góry