Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Dialog z mieszkańcami › Organizacje pozarządowe › Aktualności dla NGO › Zgłaszanie beneficjentów rzeczywistych

Zgłaszanie beneficjentów rzeczywistych

Zgłaszanie beneficjentów rzeczywistych

Dodano dn.: 26.10.2021

Zgłaszanie beneficjentów rzeczywistych przez organizacje pozarządowe

Nowe obowiązki od 31 października 2021 r.

Organizacje pozarządowe będą zobowiązane zgłaszać do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych te osoby fizyczne, które sprawują bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad organizacją przez posiadane udziały lub prawo do głosu – w większości przypadków organizacje będą zgłaszać członków zarządu.

Obowiązek wynika ze zmian wprowadzonych do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w wyniku których informacje do rejestru będą przekazywać: fundacje, stowarzyszenia rejestrowe, spółdzielnie.

Więcej informacji

Co zrobić i do kiedy – animacja

Przejdź do góry