Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Miasto i Gmina › Edukacja › Szkoły ponadpodstawowe › Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach

Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach

Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach

Poprawiono dn.: 02.04.2024

Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II

pl. Kazimierza Wielkiego 1, 32-005 Niepołomice
tel. 12 281 15 16, 12 281 16 94
www.lo-niepolomice.pl
sekretariat@zsjp2.eduniepolomice.pl
dyr. Zuzanna Polańska

Szkoły dla młodzieży:

  • 4-letnie Liceum Ogólnokształcące, w tym Oddział Przygotowania Wojskowego oraz oddział sportowy – piłka nożna.
  • 5-letnie Technikum kształcące w zawodach: technik ekonomista, technik informatyk, technik programista, technik hotelarstwa, technik logistyk.

Szkoła dysponuje 6 pracowniami informatycznymi, laboratoriami językowymi, pracowniami przedmiotowymi, centrum multimedialnym w bibliotece szkolnej.

Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne: koła zainteresowań przedmiotowych, grupa teatralna, grupa taneczna, klub sportowy, koło turystyczne.

Rozszerzenia przedmiotowe:

  • w liceum: język polski, język angielski, matematyka, informatyka, geografia, biologia, chemia, fizyka, historia, wiedza o społeczeństwie;
  • w technikum: język angielski, matematyka, informatyka, geografia, wiedza o społeczeństwie.

Innowacje pedagogiczne w liceum:

  • klasa policyjna – przygotowuje do podjęcia pracy w służbach mundurowych lub studiów w Wyższej Szkole Policyjnej,
  • wiedza o prawie – skierowana do wszystkich uczniów.

W szkole utworzono strzelnicę wirtualną „Pojedynek” – kompletny, multimedialny, przenośny strzelecki system szkoleniowo-treningowy, działający w rzeczywistości wirtualnej. Pozwala on zdobywać i doskonalić umiejętności w zakresie: bezpiecznego posługiwania się bronią, celowania, ćwiczeń w obserwacji, wspólnego wykonywania zadań.

Dzięki udziałowi w projekcie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej prowadzone są zajęcia on-line z udziałem wykładowców uczelni wyższych.

Placówka wyróżniona certyfikatem jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” oraz certyfikatem „Szkoła promująca bezpieczeństwo”. Uczestniczy w programie UE Erasmus+. Współpracuje ze Szkołą im. Edith Stein w Ravensburgu w Badenii-Wirtembergii w Niemczech, w ramach której organizowane są wymiany uczniowskie współfinansowane przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

Przejdź do góry