Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Miasto i Gmina › Informacje ogólne › Sołectwa › Zakrzowiec

Zakrzowiec

Zakrzowiec

Poprawiono dn.: 17.09.2020

Zakrzowiec

Na mapach: 50°00′08″N 20°09′38″E
Ludność: 662 (stan na 31.12.2019)
Powierzchnia: 195 ha

  • Sołtys: Elżbieta Ziobro
    Kontakt: 660 717 056; elzbieta_ziobro@o2.pl
  • Rada sołecka: Danuta Buczek, Stanisław Lebiest, Marta Wdaniec, Wiesława Wrzecionek, Anna Wrześniak
  • Dzielnicowy: asp. Zbigniew Dyjach, tel. 668 062 903

Położenie

Sołectwo Zakrzowiec leży w zachodniej części gminy Niepołomice. Położone jest w zachodniej części Kotliny Sandomierskiej na pograniczu mezoregionów Doliny Wisły i Wysoczyzn Przykarpackich. Wieś leży w dolinie rzeki Zakrzewianki.

Historia

Zakrzowiec, z racji swojego bliskiego sąsiedztwa z Zakrzowem, długo uważany była za jego przysiółek. Tereny te zamieszkiwane były już w okresie paleolitu, o czym świadczą wykopane na początku XX w. fragmenty osady, cmentarzysko oraz liczne przedmioty kamienne. Był to okres starszej epoki kamienia, trwający od 40 to 30 tysięcy lat temu. Inne znaleziska reprezentują epokę neolityczną, sięgającą 7-6 tysięcy lat wstecz. Pierwsza znana nam wzmianka pisana o miejscowości Zacewie pochodzi z 1253 r., a już w następnym roku mowa jest o Zakrzowie i innym Zakrzowie. Ów inny Zakrzów to późniejszy Zakrzewiec, a dzisiejszy Zakrzowiec. Ponieważ nazwy obu wsi były mylące, w dokumencie biskupa krakowskiego z 1281 r. użyto nazw Zakrew pravo (Zakrzów Mały) oraz Zacrew magno (Zakrzów Wielki). Początkowo obie te wsie stanowiły własność księcia Janka, który jako jeden z fundatorów klasztoru w Staniątkach, przekazał je na własność benedynktynkom. Pod koniec XII w. powstała wieś Bolechouic stanowiąca dzisiaj przysiółek Zakrzowca o nazwie Balachówka. W drugiej połowie XV w. Mały Zakrzów zaczęto nazywać Zakrzowyecem. W 1950 r., gdy władze wywłaszczyły klasztor benedyktynek, wsie stały się częścią majątku skarbu państwa.

Zabytki

Ciekawym obiektem historycznym na terenie sołectwa Zakrzowiec jest budynek dawnej karczmy z końca XIX w. Został on wybudowany w stylu dworskim, a nawiązuje do obiektu niegdyś znajdującego się nieopodal, który pełnił taką samą funkcję już od początku XV w. Interes kwitł, ponieważ przebiegała tędy droga stanowiąca trakt handlowy z Rusi i Węgier do Krakowa.

Środowisko

Około połowy powierzchni sołectwa leży na obszarze najwyższej (ONO) ochrony wód podziemnych. Na terenie wsi leżą dwa zbiorniki wodne. Gleby na terenie sołectwa należą do klas I-IVa i są chronione dla celów rolniczych. Niemal 40 proc. powierzchni leży na glinach lessowych.

Parafie

Większa część Zakrzowca należy do parafii w Podłężu, część do parafii w Bodzanowie.

Parafia pw. NMP Królowej Polski

Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
Bodzanów 1, 32-020 Wieliczka
tel. 12 250 72 57
www.parafia-bodzanow.pl
msze: sb 18, nd i św 7, 9, 10.30 (od Wszystkich Świętych do Wielkanocy), 12
odpust: Świętych Apostołów Piotra i Pawła – 29 czerwca

Dom Kultury

Dom Kultury w Zakrzowcu

Ludowy Klub Sportowy „Promień” Zakrzowiec

Informacje o klubach piłkarskich

Ochotnicza Straż Pożarna

Informacje o jednostkach OSP na terenie gminy

Kliknij mapę, żeby powiększyć

Mapa Zakrzowca

Przejdź do góry