Zakrzowiec

Na mapach: 50°00′08″N 20°09′38″E
Ludność: 626 (stan na 31.12.2018)
Powierzchnia: 195 ha

Sołtys: Elżbieta Ziobro
Kontakt: tel. 12 281 83 73; 660 717 056
Rada sołecka: Danuta Buczek, Stanisław Lebiest, Marta Wdaniec, Wiesława Wrzecionek, Anna Wrześniak
Dzielnicowy: asp. Zbigniew Dyjach, tel. 668 062 903
Komisariat Policji w Niepołomicach
tel. 12 281 41 11

Położenie
Sołectwo Zakrzowiec leży w zachodniej części gminy Niepołomice. Położone jest w zachodniej części Kotliny Sandomierskiej na pograniczu mezoregionów Doliny Wisły i Wysoczyzn Przykarpackich. Wieś leży w dolinie rzeki Zakrzewianki.

Historia
Zakrzowiec, z racji swojego bliskiego sąsiedztwa z Zakrzowem, długo uważany była za jego przysiółek. Tereny te zamieszkiwane były już w okresie paleolitu, o czym świadczą wykopane na początku XX w. fragmenty osady, cmentarzysko oraz liczne przedmioty kamienne. Był to okres starszej epoki kamienia, trwający od 40 to 30 tysięcy lat temu. Inne znaleziska reprezentują epokę neolityczną, sięgającą 7-6 tysięcy lat wstecz. Pierwsza znana nam wzmianka pisana o miejscowości Zacewie pochodzi z 1253 r., a już w następnym roku mowa jest o Zakrzowie i innym Zakrzowie. Ów inny Zakrzów to późniejszy Zakrzewiec, a dzisiejszy Zakrzowiec. Ponieważ nazwy obu wsi były mylące, w dokumencie biskupa krakowskiego z 1281 r. użyto nazw Zakrew pravo (Zakrzów Mały) oraz Zacrew magno (Zakrzów Wielki). Początkowo obie te wsie stanowiły własność księcia Janka, który jako jeden z fundatorów klasztoru w Staniątkach, przekazał je na własność benedynktynkom. Pod koniec XII w. powstała wieś Bolechouic stanowiąca dzisiaj przysiółek Zakrzowca o nazwie Balachówka. W drugiej połowie XV w. Mały Zakrzów zaczęto nazywać Zakrzowyecem. W 1950 r., gdy władze wywłaszczyły klasztor benedyktynek, wsie stały się częścią majątku skarbu państwa.

Zabytki
Ciekawym obiektem historycznym na terenie sołectwa Zakrzowiec jest budynek dawnej karczmy z końca XIX w. Został on wybudowany w stylu dworskim, a nawiązuje do obiektu niegdyś znajdującego się nieopodal, który pełnił taką samą funkcję już od początku XV w. Interes kwitł, ponieważ przebiegała tędy droga stanowiąca trakt handlowy z Rusi i Węgier do Krakowa.

Środowisko
Około połowy powierzchni sołectwa leży na obszarze najwyższej (ONO) ochrony wód podziemnych. Na terenie wsi leżą dwa zbiorniki wodne. Gleby na terenie sołectwa należą do klas I-IVa i są chronione dla celów rolniczych. Niemal 40 proc. powierzchni leży na glinach lessowych.

Parafie
Większa część Zakrzowca należy do parafii w Podłężu, część do parafii w Bodzanowie.

Parafia pw. NMP Królowej Polski
32-003 Podłęże 375
tel. 12 281 86 18 (plebania), 12 281 82 93 (wikarówka)
www.parafiapodleze.pl
msze: pn-sb 7.00, 17.00, nd i św 7.00, 9.00, 11.00, 17.00
odpusty: NMP Królowej Polski – 3 maja; św. Jana Pawła II – niedziela przed 22 października

Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
Bodzanów 1, 32-020 Wieliczka
tel. 12 250 72 57
www.parafia-bodzanow.pl
msze: sb 18, nd i św 7, 9, 10.30 (od Wszystkich Świętych do Wielkanocy), 12
odpust: Świętych Apostołów Piotra i Pawła – 29 czerwca

Dom Kultury w Zakrzowcu

Ludowy Klub Sportowy „Promień” Zakrzowiec

Informacje o klubach piłkarskich – patrz tutaj

Ochotnicza Straż Pożarna

informacje o jednostka OSP na terenie gminy – patrz tutaj

Czy ten artykuł był pomocny ?

Podobne artykuły