Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Plan zagospodarowania › Plany › Zakrzowiec, staw – nieobowiązujący

Zakrzowiec, staw – nieobowiązujący

Zakrzowiec, staw – nieobowiązujący

Poprawiono dn.: 12.03.2023

UWAGA: NIEBOWIĄZUJĄCY !

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „B” obejmującego wsie: Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów dla obszaru stawu w Zakrzowcu

Numer uchwały i data jej podjęcia :
Uchwała nr XXXII/446/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 03.09.2013

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia :
Poz. 5524 16.09.2013

Informacja dotycząca obowiązywania planu :
Nieobowiązujący

Obszar objęty planem :
Dotyczy obszaru stawu w Zakrzowcu

Powierzchnia obszaru objętego planem :
4,5 ha

Uwagi :
Plan obowiązywał od 1.10.2013 do 20.10.2021 r.

Dokumenty do pobrania :
rozstrzygniecie_nadzorcze.pdf
xxxii.446.13.pdf

Zmiany planu:


Przejdź do góry