Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „B” obejmującego wsie: Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów dla obszaru stawu w Zakrzowcu

Numer uchwały i data jej podjęcia :
Uchwała nr XXXII/446/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 03.09.2013

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia :
Poz. 5524 16.09.2013

Informacja dotycząca obowiązywania planu :
Obowiązuje od 01.10.2013

Obszar objęty planem :
Dotyczy obszaru stawu w Zakrzowcu

Powierzchnia obszaru objętego planem :
4,5 ha

Uwagi :

Dokumenty do pobrania :
rozstrzygniecie_nadzorcze.pdf
xxxii.446.13.pdf

Zmiany planu:


Czy ten artykuł był pomocny ?

Podobne artykuły