Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Plan zagospodarowania › Plany › Zakrzów

Zakrzów

Zakrzów

Poprawiono dn.: 20 października 2021

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla części miejscowości Zakrzów.

Numer uchwały i data jej podjęcia :
XXXVIII/458/21 z dnia 9 września 2021r.

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia :
poz. 5501 z dnia 6.10.2021r.

Informacja dotycząca obowiązywania planu :
Obowiązuje od 21.10.2021r.

Obszar objęty planem :
Część miejscowości Zakrzów, Gmina Niepołomice

Powierzchnia obszaru objętego planem :
314 ha

Uwagi :

Dokumenty do pobrania :
Uchwala_XXXVIII_458_21.pdf


Przejdź do góry