Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Plan zagospodarowania › Plany › Zagórze południe

Zagórze południe

Zagórze południe

Poprawiono dn.: 08.07.2020

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „B” dla obszaru położonego w sołectwie Zagórze na południe od Drogi Krajowej nr 4

Numer uchwały i data jej podjęcia :
Uchwała nr LXV/659/10 z dnia 25.05.2010r.

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia :
10.06.2010r., Nr 297 poz. 2045

Informacja dotycząca obowiązywania planu :
Obowiązujący od 10.07.2010r.

Obszar objęty planem :
Zagórze na południe od Drogi Krajowej nr 4

Powierzchnia obszaru objętego planem :
29,21 ha

Uwagi :

Dokumenty do pobrania :
uchwalaLXV_659_10.pdf
obrazek_LXV_659_10.jpg

Zmiany planu:
Uchwała nr XVIII/227/20 z dnia 2.06.2020 (Zagórze na południe od Drogi Krajowej nr 4 – zmiana dot. wysokości budynków oraz miejsc parkingowych)


Przejdź do góry