Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Plan zagospodarowania › Plany › Zagórze na południe od Drogi Krajowej nr 4 – zmiana zapisów dot. wysokości budynków oraz miejsc parkingowych

Zagórze na południe od Drogi Krajowej nr 4 – zmiana zapisów dot. wysokości budynków oraz miejsc parkingowych

Zagórze na południe od Drogi Krajowej nr 4 – zmiana zapisów dot. wysokości budynków oraz miejsc parkingowych

Poprawiono dn.: 08.07.2020

 

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice – obszar „B” obejmującego wsie: Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów „dla obszaru położonego w sołectwie Zagórze na południe od Drogi Krajowej nr 4”
Numer uchwały i data jej podjęcia :
XVIII/227/2020 z dnia 2 czerwca 2020r.
Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia :
poz. 4077 z dnia 18.06.2020r.
Informacja dotycząca obowiązywania planu :
Obowiązuje od 2.07.2020r.
Obszar objęty planem :
Obszar położony na południe od Drogi Krajowej nr 4 w Zagórzu.
Powierzchnia obszaru objętego planem :
29 ha
Uwagi :
Dokumenty do pobrania :
XVIII.227.20.pdf
Zmiany planu:
Przejdź do góry