Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Plan zagospodarowania › Plany › Zabierzów Bocheński I

Zabierzów Bocheński I

Zabierzów Bocheński I

Poprawiono dn.: 10.08.2020

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Zabierzów Bocheński I„

Numer uchwały i data jej podjęcia :
Uchwała nr LXIX/728/10 z dnia 21.09.2010r.

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia :
12.10.2010r., Nr 530 poz.3972

Informacja dotycząca obowiązywania planu :
Obowiązujący od dnia 12.11.2010r. z późn. zm.

Obszar objęty planem :
Przeważająca część miejscowości Zabierzów Bocheński w jej granicach administracyjnych, z wyłączeniem obszarów wskazanych na rysunku planu

Powierzchnia obszaru objętego planem :
1 061,5 ha

Uwagi :

Dokumenty do pobrania :
uchwala_mpzp_zabierzow_bochenski.pdf

Zmiany planu:
Uchwała nr XVI/203/20 z dnia 27.02.2020 (Zabierzów Bocheński I – zmiana tekstowa, zmiany w zakresie systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków, wód opadowych i roztopowych)
Uchwała nr VI/59/11 z dnia 29.03.2011 (sprostowanie)
Uchwała nr IX/83/15 z dnia 28.05.2015 (Zabierzów Bocheński – dz. 1461)
Uchwała XX/250/20 z dnia 2.07.2020 (Zabierzów Bocheński II).


Przejdź do góry