Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Plan zagospodarowania › Plany › Zabierzów Bocheński, 1461

Zabierzów Bocheński, 1461

Zabierzów Bocheński, 1461

Poprawiono dn.: 09.08.2019

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dla miejscowości „Zabierzów Bocheński I” w zakresie części działki ewidencyjnej nr 1461 w Zabierzowie Bocheńskim

Numer uchwały i data jej podjęcia :
Uchwała nr IX/83/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28.05.2015

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia :
Poz. 3668 16.06.2015

Informacja dotycząca obowiązywania planu :
Obowiązuje od 01.07.2015 r.

Obszar objęty planem :
Dotyczy obszaru w zakresie części działki ewidencyjnej nr 1461 w Zabierzowie Bocheńskim

Powierzchnia obszaru objętego planem :
0,09 ha

Uwagi :

Dokumenty do pobrania :
IX.83.15.pdf

Zmiany planu:


Przejdź do góry