Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Samorząd › Rada Miejska › Interpelacje radnych › zabezpieczenia brzegu rzeki Podłężanka

zabezpieczenia brzegu rzeki Podłężanka

zabezpieczenia brzegu rzeki Podłężanka

Dodano dn.: 24.05.2021

Radni składający interpelacje :

Adam Suślik

Treść interpelacji :

W dniu 31.05.2020r. , w godzinach popołudniowych, w okresie wzmożonych opadów deszczu wystąpiło drugi raz w tym roku wezbranie wód w rzece Podłężance skutkiem czego nastąpił wypływ wody przez klapy zwrotne zabudowane w rynnie koryta na drogi w rejonie Trzech Mostów. Ta sytuacja zmusza mnie do zwrócenia uwagi w formie interpelacji na problemy tam występujące z którymi mieszkańcy borykają się od lat.

Czytaj więcej…

Treść odpowiedzi :

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 8 czerwca 2020 r. informuję, że zadanie

dotyczące ubezpieczenia lewego brzegu rzeki Podłężanka w zlewni rzeki Wisła na dz. nr 1221 i 1434 w m. Podłęże, gm. Niepołomice w miejscu naturalnego obniżenia terenu poprzez wykonanie muru oporowego na długości ok. 13 m znajduje się na etapie uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie.

Czytaj więcej…

Przejdź do góry