Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Samorząd › Rada Miejska › Interpelacje radnych › wznowienia handlu na placu targowym

wznowienia handlu na placu targowym

wznowienia handlu na placu targowym

Dodano dn.: 24.05.2021

Radni składający interpelacje :

Paweł Lasek

Treść interpelacji :

Interpelacja w sprawie wznowienia handlu na placu targowym

Szanowny Panie

W związku z licznymi wnioskami mieszkańców oraz przedsiębiorców, korzystających z niepołomickiego placu targowego zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie w porozumieniu z Prezesem Niepołomickich Wodociągów decyzji przywracającej handel na targowisku. Od 16 marca decyzją Prezesa Zarządu Spółki Wodociągi Niepołomice jest ono zamknięte dla użytkowników. Spora ilość zachorowań wśród mieszkańców1 Niepołomic w pełni uzasadnia tę decyzję. Pragnę jednak zwrócić uwagę, iż od 22 kwietnia ilość potwierdzonych przypadków zachorowań w gminie wzrosła jedynie o 3 osoby.

Czytaj więcej…

Treść odpowiedzi :

w sprawie: szczególnych rozwiązań w organizacji i funkcjonowaniu Placu Targowego ir Niepołomicach, związanych ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-Col-2

Na podstawie art. 41 ust. 2-3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713); art. 54 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 568), w związku z § 8 ust. 4 pkt 4 i § 17 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 878) oraz uchwalą Nr XXXV/489/l3 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie regulaminu Placu Targowego w Niepołomicach (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2013 r. Nr 7546) – zarządzam, co następuje:

Czytaj więcej…

Przejdź do góry