Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Inwestycje i projekty › WORTHY

WORTHY

WORTHY

Poprawiono dn.: 21 marca 2022

Napis WORTHY i logo projektu złożone z wielu kolorowych elementówWORld wars Toward Heritage for Youth – WORTHY

Partnerzy

 • Gmina Niepołomice (Polska) – naszym lokalnym partnerem jest Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II
 • Gmina Vicenza (Włochy)
 • GRYD Ltd. (Wielka Brytania) (firma zajmująca się narzędziami do e-learningu)
 • Kepler Gymnasium (Pforzheim, Niemcy)
 • Stowarzyszenie Młodzieży Breza (Breza, Chorwacja)
 • Progetto Mondo MLAL Onlus (Verona, Włochy) (organizacja pozarządowa zajmująca się głównie edukacją)
 • Istituto Tecnico Commerciale G. Piovene (Vicenza, Włochy) (szkoła średnia)

Budżet
Budżet ogółem: 383.034 €
Budżet dla gminy Niepołomice: 36.715,00 €, czyli ok. 158.304 PLN

Okres realizacji
1.09.2018 – 31.08.2021

Strona internetowa projektu
worthy-projekt.eu

Platforma edukacyjna
WorldWars.eu
Zawiera m.in. artefakty i kolekcje dodawane przez nauczycieli i uczniów, gotowe plany lekcji do wykorzystania, newsletter, społeczność (funkcje społecznościowe).

Tematyka
Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego podejścia w nauczaniu historii uczniów w wieku 15-19 lat. Ma ono pobudzać do badania historii w skali lokalnej, narodowej i ponadnarodowej, z wykorzystaniem w tym celu narzędzi cyfrowych. Partnerzy postarają się znaleźć interesujące i angażujące narzędzia, które pomogłyby uczniom zrozumieć przeszłe wydarzenia i ich konsekwencje oraz ich wpływ na dzisiejszą rzeczywistość i w ten sposób pomóc młodzieży stać się aktywnymi obywatelami.

Projekt zakłada zaangażowanie młodych ludzi, poprzez zgłębianie dziejów własnej rodziny, dając w ten sposób możliwość dołożenia swojego wkładu w lokalną historię. Zostaną oni zachęceni do wykorzystywania nowoczesnych środków audiowizualnych, aplikacji, mediów społecznościowych, włącznie z rzeczywistością rozszerzoną – które nie są obecnie wykorzystywane w należytym stopniu przez instytucje oświatowe. W ten sposób młodzież będzie mogła też nabyć nowych umiejętności, m.in. projektowania w 3D, żeby np. zeskanować pamiątki rodzinne i udostępnić je innym.

Podjęte zostaną także próby rekonstrukcji wydarzeń z czasów wojny, np. bitew – jeśli takie miały miejsce na danym terenie – w postaci makiet czy interaktywnych map. Być może stworzone zostaną także awatary przodków, którzy brali udział w tamtych wydarzeniach.
Takie podejście pozwoli na wzbudzenie większego zainteresowania młodzieży, która poprzez aktywne działania i naukę nowych umiejętności zaangażuje się bardziej w poruszaną tematykę.

Poza wypracowaniem ogólnych wskazówek do takiego nauczania historii, w ramach projektu zostaną opracowane praktyczne plany lekcji, które można będzie wykorzystać w codziennej pracy nauczyciela.

Projekt zakłada m.in:

 • Przygotowanie e-publikacji dla nauczycieli (i innych zainteresowanych) ze wskazówkami metodologicznymi, jak wykorzystywać podejście WORTHY.
 • Udostępnienie platformy, zawierającej narzędzia dostępne online, które można wykorzystać do „rozszerzenia” nauczania historii, np. poprzez tworzenie rekonstrukcji wydarzeń, interaktywnych map, modeli 3D, historii animowanych itd. Powstanie w ten sposób Biblioteka WORTHY.
 • Opracowanie planów zajęć dla nauczycieli, zawierających przykłady i pomysły, jak wykorzystać metodologię WORTHY.
 • Opracowanie programów szkoleń dla nauczycieli i edukatorów.
 • Krótkoterminowe wymiany uczniów we Włoszech, Niemczech, Polsce i Chorwacji, aby pogłębić współpracę między zaangażowanymi szkołami i umożliwić uczniom wymianę, z uwzględnieniem tematyki wojen światowych i „rozszerzonych historyków”.
 • Organizację wydarzeń upowszechniających projekt dla sektora edukacyjnego oraz dla szerokiej publiczności.

Informacje projektowe

Jak zainteresować uczniów historią

W Vicenzy o nauczaniu historii

Pamiętajcie o przyjaciołach

Lekcje nauczycieli z Niepołomic na platformie WORTHY

Wskazówki metodologiczne WORTHY dostępne w języku polskim

Zaproszenie na spotkanie “Narzędzia cyfrowe w nauczaniu historii”

Konkurs Krótkometrażowych Filmów Komórkowych

Zapraszamy na kurs dla interaktywnych nauczycieli

Uczniowie z Niepołomic przygotowują oś czasu

Konkurs Krótkometrażowych Filmów Komórkowych – wyniki

WORTHY dla wszystkich

Flaga Unii Europejskiej i napis "Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Przejdź do góry