WORld wars Toward Heritage for Youth – WORTHY

Partnerzy
Gmina Niepołomice (Polska) – naszym lokalnym partnerem jest Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II
Gmina Vicenza (Włochy)
GRYD Ltd. (Wielka Brytania) (firma zajmująca się narzędziami do e-learningu)
Kepler Gymnasium (Pforzheim, Niemcy)
Stowarzyszenie Młodzieży Breza (Breza, Chorwacja)
Progetto Mondo MLAL Onlus (Verona, Włochy) (organizacja pozarządowa zajmująca się głównie edukacją)
Istituto Tecnico Commerciale G. Piovene (Vicenza, Włochy) (szkoła średnia)

Budżet
Budżet ogółem: 383.034 €
Budżet dla gminy Niepołomice: 36.715,00 €, czyli ok. 158.304 PLN

Okres realizacji
1.09.2018 – 31.08.2021

Strona internetowa
worthy-projekt.eu

Tematyka
Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego podejścia w nauczaniu historii uczniów w wieku 15-19 lat. Ma ono pobudzać do badania historii w skali lokalnej, narodowej i ponadnarodowej, z wykorzystaniem w tym celu narzędzi cyfrowych. Partnerzy postarają się znaleźć interesujące i angażujące narzędzia, które pomogłyby uczniom zrozumieć przeszłe wydarzenia i ich konsekwencje oraz ich wpływ na dzisiejszą rzeczywistość i w ten sposób pomóc młodzieży stać się aktywnymi obywatelami.

Projekt zakłada zaangażowanie młodych ludzi, poprzez zgłębianie dziejów własnej rodziny, dając w ten sposób możliwość dołożenia swojego wkładu w lokalną historię. Zostaną oni zachęceni do wykorzystywania nowoczesnych środków audiowizualnych, aplikacji, mediów społecznościowych, włącznie z rzeczywistością rozszerzoną – które nie są obecnie wykorzystywane w należytym stopniu przez instytucje oświatowe. W ten sposób młodzież będzie mogła też nabyć nowych umiejętności, m.in. projektowania w 3D, żeby np. zeskanować pamiątki rodzinne i udostępnić je innym.

Podjęte zostaną także próby rekonstrukcji wydarzeń z czasów wojny, np. bitew – jeśli takie miały miejsce na danym terenie – w postaci makiet czy interaktywnych map. Być może stworzone zostaną także awatary przodków, którzy brali udział w tamtych wydarzeniach.
Takie podejście pozwoli na wzbudzenie większego zainteresowania młodzieży, która poprzez aktywne działania i naukę nowych umiejętności zaangażuje się bardziej w poruszaną tematykę.

Poza wypracowaniem ogólnych wskazówek do takiego nauczania historii, w ramach projektu zostaną opracowane praktyczne plany lekcji, które można będzie wykorzystać w codziennej pracy nauczyciela.

Projekt zakłada m.in:

  • Przygotowanie e-publikacji dla nauczycieli (i innych zainteresowanych) ze wskazówkami metodologicznymi, jak wykorzystywać podejście WORTHY.
  • Udostępnienie platformy, zawierającej narzędzia dostępne online, które można wykorzystać do „rozszerzenia” nauczania historii, np. poprzez tworzenie rekonstrukcji wydarzeń, interaktywnych map, modeli 3D, historii animowanych itd. Powstanie w ten sposób Biblioteka WORTHY.
  • Opracowanie planów zajęć dla nauczycieli, zawierających przykłady i pomysły, jak wykorzystać metodologię WORTHY.
  • Opracowanie programów szkoleń dla nauczycieli i edukatorów.
  • Krótkoterminowe wymiany uczniów we Włoszech, Niemczech, Polsce i Chorwacji, aby pogłębić współpracę między zaangażowanymi szkołami i umożliwić uczniom wymianę, z uwzględnieniem tematyki wojen światowych i „rozszerzonych historyków”.
  • Organizację wydarzeń upowszechniających projekt dla sektora edukacyjnego oraz dla szerokiej publiczności.

Podobne artykuły