Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Miasto i Gmina › Informacje ogólne › Sołectwa › Wola Zabierzowska

Wola Zabierzowska

Wola Zabierzowska

Poprawiono dn.: 17.09.2020

Wola Zabierzowska

Na mapach: 50°04’N 20°21’E
Ludność: 1239 (stan na 31.12.2019)
Powierzchnia: 715 ha

  • Sołtys: Wiesław Garncarz
    Kontakt: tel. 604 824 576; wieslawgar@interia.pl
  • Rada sołecka: Grzegorz Harabasz, Ryszard Kępa, Danuta Proszek, Stanisław Łosiński, Stanisław Szydłowski, Elżbieta Zaleńska
  • Dzielnicowy: sierż. sztab. Przemysław Stach, tel. 668 674 268

Położenie

Wola Zabierzowska położona jest w centralnej partii zachodniej części Kotliny Sandomierskiej, w mezoregionie Doliny Wisły, w północno-wschodniej części gminy Niepołomice. Jej północna granica opiera się o linię Wisły, na odcinku od lasu Koło do lasu Grobla, wschodnia – przylega do tegoż lasu Grobla, a południowa – sięga północnego skraju głównego kompleksu Puszczy Niepołomickiej, wzdłuż którego płynie potok Drwinka.
Obszar wsi ma kształt zwężającego się ku południowi lejka, którego największa szerokość – wzdłuż Wisły – wynosi około 3 km, a najmniejsza – w pobliżu puszczy – około 1 km.
Wola Zabierzowska tworzy długą na 2,5 km ulicówkę, na ogół dość zwarcie zabudowaną, z niewielkimi tylko przerwami. Zaczyna się przysiółkiem Chałupki przy wspomnianej wyżej szosie i krętą linią, o kształcie zbliżonym do litery S, ciągnie się przez ok. 2 km na północ, aż w pobliże wału Wisły, gdzie kończy się większym skupieniem, zwanych obecnie Flagą, w literaturze historycznej Flogą.
Ok. 1 km na zachód od Flagi znajduje się Nowa Wieś, największy przysiółek Woli Zabierzowskiej, a w takiej samej odległości dalej na wschód, na skraju Lasu Grobla – Mała Wieś. Ponadto wzdłuż dużej ilości uliczek i polnych dróg, wśród łąk i starorzeczy rozproszonych jest wiele drobniejszych przysiółków, bądź też pojedynczych zagród. W południowej części wsi i w pobliżu Drwinki brak jest zabudowań, dziesiątki hektarów zajmują natomiast kwieciste wiosną i latem rozległe łąki.
Wśród zabudowań z rzadka można zobaczyć typowe dla Powiśla parterowe, drewniane domy, konstrukcji zrębowej, ale oszalowane, z wysuniętymi okapami, podpartymi wysuniętymi na zewnątrz belkami sufitowymi, z gankami lub oszklonymi werandami wzdłuż frontowej ściany. Współcześnie jednak zanika już we wsi tradycja budowy takich domów.

Historia

Pierwsze wzmianki o Woli jako zagospodarowanej wsi pojawiają się w 1337 r. W dokumencie biskupa krakowskiego Jana Grota, który nadał Piotrowi Ziai sąsiadującą z Wolą, dąbrowę w celu założenia nowej osady. Aby wieś odróżnić od innych Woli w okolicy nazywano ją Wolą Zabierzowską, bo leżała koło Zabierzowa.
Tutejsze ziemie były własnością biskupów krakowskich aż do czasu pierwszego rozbioru Polski (1772 r.). W 1782 r. decyzją Austriaków przeszły one na rzecz funduszu religijnego. Następnie z innymi majątkami biskupimi i duchownymi włączono je do wspólnej administracji dóbr dominialnych w Niepołomicach. Dopiero w latach 1937/38 majątek funduszowy (a w śród nich tereny Woli Zabierzowskiej) został rozparcelowany.

Środowisko

Całość sołectwa leży na żwirach i glinach, z czego duża część stanowi obszar o złożach perspektywicznych. Mieści się tu nieczynna kopalnia iłów. Na północy w niewielkich skupiskach rośnie wiklina. Większość powierzchni sołectwa to gleby chronione dla celów rolniczych (klasy I-IVa). Sołectwo leży na obszarze o wysokim stopniu zagrożenia zanieczyszczeniem wód powierzchniowych. Mieści się tu również niewielki zbiornik wodny oraz jeden zbiornik retencyjny suchy.

Bocianie gniazda

Przez Wolę Zabierzowską prowadzi szlak turystyczny „Bocianie gniazda”. Ma on charakter ścieżki dydaktycznej. Prowadzi doliną Drwinki w kierunku północno-wschodnim, rozdzielającej południowy i północny kompleks Puszczy Niepołomickiej, od Niepołomic na zachodzie, po Dziewin na wschodzie.
Znajduje się tutaj kilka gniazd bocianich. Jednak zanik tradycyjnego wiejskiego budownictwa spowodował, że bociany budują obecnie gniazda na słupach trakcji elektrycznej, bezpośrednio nad drogą lub jezdną. Takie gniazda można spotkać w przysiółku Chałupki przy budynku szkoły, które znajduje się na specjalnej konstrukcji oraz w przysiółku Flaga na słupie elektrycznym.

Parafia

Parafia pw. Opieki NMP

Dom Kultury

Dom Kultury w Woli Zabierzowskiej

Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa im. Jana Matejki

Przedszkole

Przedszkole Samorządowe

Klub Dziecięcy

Klub Dziecięcy “Pod Bociusiem”

Ochotnicza Straż Pożarna

Informacja o jednostce OSP

Koło Gospodyń Wiejskich

Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Zabierzowskiej powstało w latach 50. XX w. Miejscem spotkań była szkoła podstawowa. Odbywały się szkolenia związane z uprawą roślin, a szczególnie uprawą warzyw. Prowadzona była zespołowa uprawa buraka cukrowego, organizowano konkurs ogródków przydomowych.
W 1968 r. z wielkim zaangażowaniem kobiet oddano do użytku budynek, które zagospodarowano na Dom Ludowy. Od tamtej pory organizowano tu różne imprezy wiejskie. Wkrótce powstała grupa śpiewacza. Zaczęto organizować stroje krakowskie, szyto spódnice i fartuchy.
Obecnie Koło organizuje wycieczki nie tylko dla siebie, ale i dla młodzieży, współpracuje z OSP i Szkołą Podstawową, bierze udział w pokazach i konkursach, organizuje szkolenia we współpracy z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.
kontakt: Krystyna Pajdzik, tel. 12 281 68 16

Strona internetowa sołectwa Wola Zabierzowska

Kliknij mapę, żeby powiększyć

Mapa Woli Zabierzowskiej

Przejdź do góry