Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Plan zagospodarowania › Plany › Wola Zabierzowska I

Wola Zabierzowska I

Wola Zabierzowska I

Poprawiono dn.: 10.08.2020

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Wola Zabierzowska I”

Numer uchwały i data jej podjęcia :
Uchwała nr LXIX/726/10 z dnia 21.09.2010r.

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia :
13.10.2010r., nr 531 poz. 1533

Informacja dotycząca obowiązywania planu :
Obowiązujący od dnia 13.11.2010r. z późn. zm.

Obszar objęty planem :
Przeważająca część miejscowości Wola Zabierzowska w jej granicach administracyjnych, z wyłączeniem obszarów wskazanych na rysunku planu

Powierzchnia obszaru objętego planem :
650,9 ha

Uwagi :

Dokumenty do pobrania :
uchwala_mpzp_wola_zabierzowska.pdf

Zmiany planu:
Uchwała nr XVI/202/20 z dnia 27.02.2020 (Wola Zabierzowska I – zmiana tekstowa, zmiany w zakresie systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków, wód opadowych i roztopowych)
Uchwała nr VI/58/11 z dnia 29.03.2011 (sprostowanie)
Uchwała XX/249/20 z dnia 2.07.2020 (Wola Zabierzowska II).

Przejdź do góry