Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Plan zagospodarowania › Plany › Wola Zabierzowska I – przydomowe oczyszczalnie

Wola Zabierzowska I – przydomowe oczyszczalnie

Wola Zabierzowska I – przydomowe oczyszczalnie

Poprawiono dn.: 28.04.2020
Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla obszaru „Wola Zabierzowska I”
Numer uchwały i data jej podjęcia :
XVI/202/20 z dnia 27 lutego 2020r.
Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia :
poz. 2572 z dnia 30.03.2020r.
Informacja dotycząca obowiązywania planu :
Obowiązuje od 14.04.2020r.
Obszar objęty planem :
Obszar „Wola Zabierzowska I”
Powierzchnia obszaru objętego planem :
650,89 ha
Uwagi :
Dokumenty do pobrania :
XVI/202/20.pdf
Zmiany planu:
Przejdź do góry