Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Miasto i Gmina › Informacje ogólne › Sołectwa › Wola Batorska

Wola Batorska

Wola Batorska

Poprawiono dn.: 17.09.2020

Wola Batorska

Na mapach: 50’04’N 20°16’E
Ludność: 3036 (stan na 31.12.2019)
Powierchnia: 2272 ha

 • Sołtys: Mirosław Gaweł
  Kontakt: 516 632 853; mirekgawel@wolbat.pl
 • Rada Sołecka: Karolina Bronikowska-Dąbroś, Maciej Dąbroś, Andrzej Gąsłowski, Piotr Klima, Dorota Kotelon-Wojtal, Jan Sekunda, Janusz Siwek, Marcin Słoczyński, Paweł Wnęk
 • Dzielnicowy: sierż. sztab. Przemysław Stach, tel. 668 674 268

Położenie

Sołectwo Wola Batorska położone jest w centralnej części gminy Niepołomice. Jego północna granica przebiega wzdłuż linii Wisty, południowa obejmuje znaczną część Puszczy Niepołomickiej. Przez środek wsi przechodzi droga, przy której ciągnie się centrum zabudowy.
Miejscowość podzielona jest na 15 przysiółków: Borek, Hysne, Igloopol, Kępa, Kolanów, Koźlica, Mikoniowiec, Pagórki, Przyborów, Ruskie, Tarnówka. Sitowiec, Więcierzów. Wieś, Zamogilice.
Na terenie Woli Batorskiej znajduje się Kobyla Głowa, najwyższe wzniesienie Puszczy Niepołomickiej. liczące ok. 210 metrów nad poziom morza. Teren sołectwa przeszyty jest licznymi starorzeczami Wisły.

Historia

Najstarsza wzmianka o dzisiejszej Woli Batorskiej pochodzi z dokumentu Bolesława Wstydliwego z 1278 r. Mowa w nim o wsi Cystebrzegi. która została odebrana pewnemu rycerzowi i podarowana kanclerzowi krakowskiemu. Rusinowi Prokopowi. Od jego nazwiska wieś przemianowano na Prokopową Wolę.
Król Kazimierz Wielki w akcie fundacyjnym parafii w Niepołomicach z 1358 roku nazywa obecną Wolę Batorską – Wolą Boturzyńską. Wskazuje to na więź z wsią Boturzyn. leżąca po drugiej stronie Wisły.
Pierwszym potwierdzonym właścicielem Woli Boturzyńskiej byt Stanisław z Boturzyna Boturzyński, a dokument o tym mówiący pochodzi z 1439r. Jan Długosz w latach 1470-1480 nazywa wieś Kelczowa Wolya lub tylko Wolą. zaznaczając, że należy ona do Jakuba Boturzyńskiego herbu Czewoja. W 1521 roku Zygmunt I Stary kupił Wolą Boturzyńska i włączył ją do starostwa niepołomickiego. W czasie zaborów przejął ją rząd austriacki i aż do 1914 r. Wieś wchodziła w skład dominium niepołomickiego.
Dzisiaj Wola Batorska jest największym wśród 12 sołectw gminy Niepołomice.

Zabytki

Na terenie sołectwa znajduje się kilka interesujących obiektów, m.in.:

 • cmentarz wojenny nr 324 położony niedaleko leśniczówki Sitowiec. Pochowano tutaj 13 żołnierzy austriackich poległych na początku I wojny światowej (zidentyfikowano 11 z nich). Kwatery z kutymi krzyżami prętowymi zostały ogrodzone metalowym łańcuchem. Elementem centralnym jest betonowy krzyż z nałożonym na lico krzyżem żeliwnym. Koło zabudowań SKR należy skręcić z drogi głównej 964 w stronę stacji benzynowej (tablice widoczne na szosie). Cmentarz znajduje sie na terenie prywatnym, jest zagrodzony, brak dojazdu.
 • dąb Augusta, rosnący ok. 2 km na wschód od miejsca, w którym stał prastary Dąb Batorego.
 • 18 kapliczek oraz kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Wawrzyńca.

Środowisko

Cały teren sołectwa leży na piaskach i żwirach. Znajdują się tutaj wyrobiska i żwiru i piasku. Większość gleb jest chroniona dla rolnictwa (kat. I-IV a).

Na południu sołectwa występują znaczne obszary chronionego lasu. Las występuje również na północy sołectwa, ale są to niewielkie połacie. W skład drzewostanu w Puszczy Niepołomickiej na terenie sołectwa wchodzą głównie sosny, olchy, dęby i buki.
W sołectwie działają dwie oczyszczalnie wód mechaniczno-biologiczne.
Na terenie sołectwa znajduje się kilka zbiorników wodnych:

 • sztuczny zbiornik stanowiący własność prywatna o powierzchni ok. 3 ha i średniej głębokości 3 m. Jest to staw hodowli ryb;
 • sztuczny zbiornik na terenie SKR o powierzchni ok. 0,5 ha i średniej głębokości 3 m. Służy on eksploatacji żwiru;
 • sztuczny zbiornik „PZW” o powierzchni ok. 0,5 ha średniej głębokości ok. 3 m. Jest to staw hodowli ryb polskiego związku wędkarskiego;
 • zbiornik naturalny „Glinki” o powierzchni 1,5 ha;
 • średniej głębokości 1 m. Pełni on role zbiornika retencyjnego dla rowu melioracji szczegółowej oraz dla rzeki Drwinki;
 • zbiornik sztuczny stanowiący własność prywatna o powierzchni 0,5 ha i głębokości ok. 2 m. Jest to rekreacyjny staw rybny;
 • zbiornik stanowiący prywatna własność o powierzchni ok. 1 ha i głębokości 3 m. Aktualnie prowadzona jest tu eksploatacja żwiru i piasku;
 • stawy o różnej wielkości o powierzchni około 0,5 ha i średniej głębokości 1,5 m. Pełnią funkcję rekreacyjną.

Parafia

Parafia pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

Dom Kultury

Dom Kultury w Woli Batorskiej

Filia Biblioteki Publicznej

Informacje o bibliotece i jej filiach

Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa

Przedszkole

Przedszkole Samorządowe

Ochotnicza Straż Pożarna

Informacje o jednostce OSP

Koło Gospodyń Wiejskich

KGW powstało w 1948 r. Zostało założone jako miejsce, w którym można było nauczyć się szyć, haftować, piec i gotować. W czasie żniw, przy Kole organizowano dziecince, aby gospodynie mogły zająć się pracami polowymi. W1974 powstała grupa śpiewacza „Nasza Wola”, która kultywuje dawne tradycje wsi polskiej, obrządy, przyśpiewki i pieśni. Prezentuje tradycyjne widowiska obrzędowe, w tym: Cyganie, kiszenie kapusty, wypiórek, zapusty, obrząd weselny-oczepiny, obrządy dożynkowe.
Przy KGW powstało Koło Emerytów i Rencistów.
Kontakt: Zdzisława Siwek, tel. 12 281 60 93

Klub Sportowy „Batory” Wola Batorska

Informacje o KS “Batory”

Uczniowski Klub Sportowy „Wola”

Informacje o UKS “Wola”

Uczniowski Klub Sportowy TopSpin

Informacjeo UKS TopSpin

Bocianie gniazda

Wola Batorska z racji swojego położenia na podmokłych terenach pradoliny Wisty, stwarza idealne warunki lokowania bocianich gniazd. Wraz z nadchodzącą wiosną aż do jesieni niemal co druga zagroda ma swojego bocianiego opiekuna.
Na tutejszych łąkach czasem można zobaczyć sejmiki bocianie. Jest to najliczniejsze w Małopolsce siedlisko bociana białego.

Kliknij mapę, żeby powiększyć

Mapa Woli Batorskiej

Przejdź do góry