Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Plan zagospodarowania › Plany › Wola batorska PSZOK

Wola batorska PSZOK

Wola batorska PSZOK

Poprawiono dn.: 18.11.2019

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości “Wola Batorska I” – w zakresie niezbędnym dla zapewnienia mozliwosci realizacji inwestycji “Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Woli Batorskiej”, w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem W – teren infrastruktury technicznej

Numer uchwały i data jej podjęcia :
Uchwała nr XXXIII/484/17 z dnia 19.07.2017r.

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia :
Poz. 5032 z dnia 31.07.2017r.

Informacja dotycząca obowiązywania planu :
Obowiązuje od 15.08.2017r.

Obszar objęty planem :
Dotyczy terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem W – teren infrastruktury technicznej w Woli Batorskiej

Powierzchnia obszaru objętego planem :
1,93 ha

Uwagi :

Dokumenty do pobrania :
Uchwala_nr_XXXIII.484.17.pdfxix.265.16.pdf

Zmiany planu:

Przejdź do góry