Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru złoża „Wola Batorska – Przyborowie”.
Numer uchwały i data jej podjęcia :
XXX/382/21 z dnia 6 maja 2021r.
Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia :
poz. 3023 z dnia 25.05.2021 roku
Informacja dotycząca obowiązywania planu :
Obowiązuje od 8.06.2021r.
Obszar objęty planem :
Wola Batorska Przyborowie
Powierzchnia obszaru objętego planem :
34,9 ha
Uwagi :
Dokumenty do pobrania :
XXX/382/21.pdf


Podobne artykuły