Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Plan zagospodarowania › Plany › Wola Batorska II

Wola Batorska II

Wola Batorska II

Poprawiono dn.: 01.10.2020
Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla obszarów „Wola Batorska II”
Numer uchwały i data jej podjęcia :
XXX/248/20 z dnia 2.07.2020r.
Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia :
poz. 4843 z dnia 21.07.2020r.
Informacja dotycząca obowiązywania planu :
Obowiązuje od 5.08.2020r.
Obszar objęty planem :
Obszary Wola Batorska II
Powierzchnia obszaru objętego planem :
130,75 ha
Uwagi :
Dokumenty do pobrania :
XX.248.20.pdf


Przejdź do góry