Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Plan zagospodarowania › Plany › Wola Batorska I

Wola Batorska I

Wola Batorska I

Poprawiono dn.: 17.12.2021

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Wola Batorska I”

Numer uchwały i data jej podjęcia :
Uchwała nr LXIX/724/10 z dnia 21.09.2010r.

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia :
13.10.2010r., nr 532 poz. 3974

Informacja dotycząca obowiązywania planu :
Obowiązujący od dnia 13.11.2010r. z późn. zm.

Obszar objęty planem :
Przeważająca część miejscowości Wola Batorska w jej granicach administracyjnych, z wyłączeniem obszarów wskazanych na rysunku planu

Powierzchnia obszaru objętego planem :
2142,4 ha

Uwagi :

Dokumenty do pobrania :
lxix.724.10.pdf
vi.57.11_sprostowanie.pdf

Zmiany planu:
Uchwała nr XXIII/285/20 z dnia 24.11.2020 (Wola Batorska I – zmiana tekstowa, zmiany w zakresie systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz ochrony środowiska)
Uchwała nr IX/82/15 z dnia 28.05.2015 (Wola Batorska – dz. 1812/1)
Uchwała nr X/106/15 z dnia 21.06.2015 (Wola Batorska – dz. 776/6)
Uchwała nr XIX/264/16 z dnia 05.05.2016(Wola Batorska – gimnazjum)
Uchwała nr XXXIII/483/17 z dnia 19.07.2017 r. (Wola Batorska cmentarz)
Uchwała nr XXXIII/484/17 z dnia 19.07.2017 r. (Wola Batorska PSZOK)
Uchwała XX/248/20 z dnia 2.07.2020 (Wola Batorska II).


Przejdź do góry