Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Plan zagospodarowania › Plany › Wola Batorska I – przydomowe oczyszczalnie, ochrona środowiska

Wola Batorska I – przydomowe oczyszczalnie, ochrona środowiska

Wola Batorska I – przydomowe oczyszczalnie, ochrona środowiska

Poprawiono dn.: 29.12.2020
Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla obszaru „Wola Batorska I”
Numer uchwały i data jej podjęcia :
XXIII/285/20 z dnia 24 listopada 2020r.
Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia :
poz. 7917 z dnia 8.12.2020r.
Informacja dotycząca obowiązywania planu :
Obowiązuje od 23.12.2020r.
Obszar objęty planem :
Obszar Wola Batorska I
Powierzchnia obszaru objętego planem :
2142,4 ha
Uwagi :
Dokumenty do pobrania :
XXIII.285.20.pdf
Zmiany planu:
Przejdź do góry