Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla obszaru „Wola Batorska I”
Numer uchwały i data jej podjęcia :
XXIII/285/20 z dnia 24 listopada 2020r.
Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia :
poz. 7917 z dnia 8.12.2020r.
Informacja dotycząca obowiązywania planu :
Obowiązuje od 23.12.2020r.
Obszar objęty planem :
Obszar Wola Batorska I
Powierzchnia obszaru objętego planem :
2142,4 ha
Uwagi :
Dokumenty do pobrania :
XXIII.285.20.pdf
Zmiany planu:

Podobne artykuły