Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości “Wola Batorska I” – dla cmentarza w Woli Batorskiej wraz z otoczeniem

Numer uchwały i data jej podjęcia :
Uchwała nr XXXIII/483/17 z dnia 19.07.2017r.

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia :
Poz. 5033 z dnia 31.07.2017r.

Informacja dotycząca obowiązywania planu :
Obowiązuje od 15.08.2017r.

Obszar objęty planem :
Dotyczy cmentarza w Woli Batorskiej wraz z otoczeniem

Powierzchnia obszaru objętego planem :
24,90 ha

Uwagi :

Dokumenty do pobrania :
Uchwała_nr_XXXIII.483.17.pdf

Zmiany planu:

Czy ten artykuł był pomocny ?

Podobne artykuły