Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Plan zagospodarowania › Plany › Wola Batorska, 776/6

Wola Batorska, 776/6

Wola Batorska, 776/6

Poprawiono dn.: 09.08.2019

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Niepołomice dla miejscowości „Wola Batorska I” – w zakresie obszaru części działki nr 776/6 w miejscowości Wola Batorska

Numer uchwały i data jej podjęcia :
Uchwała nr X/106/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21.06.2015

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia :
Poz. 3910 1.07.2015

Informacja dotycząca obowiązywania planu :
Obowiązujący od 15.07.2015.

Obszar objęty planem :
Dotyczy części działki nr 776/6 w miejscowości Wola Batorska

Powierzchnia obszaru objętego planem :
0,48 ha

Uwagi :

Dokumenty do pobrania :
x.106.15.jpg
X.106.15.pdf

Zmiany planu:

Przejdź do góry