Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice

usunięcia szkód powodziowych na potoku Bogusława

usunięcia szkód powodziowych na potoku Bogusława

Radni składający interpelacje :

Wojciech Ciastoń

Treść interpelacji :

Usunięcia szkód powodziowych na potoku Bogusława w miejscowości Zakrzów przysiółek Florianka

W związku z licznymi niepokojami mieszkańców, spowodowanymi szkodami powodziowymi w miejscowości Zakrzów przysiółek Florianka zwracam się z prośbą o przedstawienie programu naprawczego obecnej złej sytuacji gminnej infrastruktury drogowej na tym odcinku.

Od paru lat droga ta jest zamknięta dla ruchu tranzytowego z powodu zagrożeń powstałych w wyniku osuwisk po częstych wezbraniach potoku Bogusława. Brak regulacji rzeki doprowadził do tego że droga straciła miejscami pobocze które to osuwa się do paro metrowej wysokości wąwozu którym płynie potok.

Na dzień dzisiejszy niemożliwe jest jej bezpieczne użytkowanie nawet przez mieszkańców jak i służby ratownicze: pogotowie ratunkowe, straż pożarna , policja

Czytaj więcej…

Treść odpowiedzi :

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 28.05.2019 r (data wpłynięcia 12.06.2019 r.) dotyczące usunięcia szkód powodziowych na potoku Bogusława informuję, że Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice wystąpił do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zarządu Zlewni w Krakowie pismem DR.6332.128.2019 z dnia 30.05.2019 o wykonanie niezbędnych prac na obiektach które stanowią ich własność na terenie gminy Niepołomice. W w/w piśmie zwrócono m.in uwagę na osuwisko na cieku Bogusława, które zagraża drodze gminnej biegnącej wzdłuż w/w cieku oraz domom znajdującym się w tej okolicy.

Czytaj więcej…

Podobne artykuły

Przejdź do góry