Piętro I, pokój nr 7

Wydział Edukacji – Referat Edukacji

tel. 12 250 94 47

  • prowadzenie spraw kadrowo-płacowych pracowników placówek oświatowych, dokumentacja dotycząca placówek oświatowych, prowadzenie akt osobowych oraz dokumentacji płacowej pracowników placówek oświatowych

Marcin Jura – kierownik

Iwona Bułat

Maria Górnik

Renata Szczepara


Wszystkie budynki i pokoje

Podobne artykuły