Piętro I, pokój nr 3

Wydział Edukacji – Referat Edukacji

tel. 12 250 94 46

  • prowadzenie spraw kadrowo-płacowych pracowników placówek oświatowych, dokumentacja dotycząca placówek oświatowych, prowadzenie akt osobowych oraz dokumentacji płacowej pracowników placówek oświatowych

Monika Mazur

Podobne artykuły