Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Plan zagospodarowania › Plany › Teren firmy Oknoplast w miejscowościach Ochmanów i Zakrzów

Teren firmy Oknoplast w miejscowościach Ochmanów i Zakrzów

Teren firmy Oknoplast w miejscowościach Ochmanów i Zakrzów

Poprawiono dn.: 09.08.2019
Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu firmy Oknoplast w miejscowościach Ochmanów i Zakrzów w gminie Niepołomice
Numer uchwały i data jej podjęcia :
Uchwała nr XXXIX/545/17 z dnia 29.12.2017r.
Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia :
14.02.2018r., poz. 1250
Informacja dotycząca obowiązywania planu :
Obowiązujący od 01.03.2018r.
Obszar objęty planem :
Dotyczy terenu firmy Oknoplast w miejscowościach Ochmanów i Zakrzów w gminie Niepołomice.
Powierzchnia obszaru objętego planem :
12,3 ha
Uwagi :
Dokumenty do pobrania :
 xxxix.545.17.pdf
Zmiany planu:

Przejdź do góry