Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Miasto i Gmina › Informacje ogólne › Zdrowie i bezpieczeństwo › Telefony alarmowe: Policja, Pogotowie, Straż miejska, Straż pożarna

Telefony alarmowe: Policja, Pogotowie, Straż miejska, Straż pożarna

Telefony alarmowe: Policja, Pogotowie, Straż miejska, Straż pożarna

Poprawiono dn.: 20.03.2023

Telefony alarmowe

Policja
Plac Zwycięstwa 8
oficer dyżurny, tel. 47 83 41 111

Straż Miejska
Plac Zwycięstwa 8
tel. 666 045 320, 666 045 325
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 8.00 do 20.00.

Pogotowie Ratunkowe
ul. Korczaka 1
tel. 112

Straż Pożarna Niepołomice
ul. Grunwaldzka 7
tel. 12 2811 998

Pogotowie Gazowe
tel. alarmowy 992

Pogotowie Energetyczne
tel. alarmowy 991

Wodociągi Niepołomice sp. z o.o.
ul. Droga Królewska 27
Zgłoszenia awarii – całodobowo:
tel. 12 281 50 54

W wielu przypadkach zgłoszeń nie są podawane istotne wiadomości, gdyż osoba wzywająca pomocy jest pod wpływem dużego stresu. Aby ułatwić szybką i skuteczną pomoc przedstawiamy wzór prawidłowego powiadamiania służb ratunkowych.

Co to jest 112?

Połączenia wykonywane na numer alarmowy 112 obecnie odbierane są przez Powiatowe lub Miejskie Stanowisko Kierowania Straży Pożarnej dla telefonów stacjonarnych oraz w Komendach Powiatowych Policji dla telefonów komórkowych. Ze względu na przyzwyczajenie i komfort obywateli zachowane zostaną dotychczasowe numery 997, 998 i 999. Zgłoszenie zostanie skierowane do najbliższego Centrum Powiadamiania Ratunkowego ze względu na miejsce lokalizacji osoby zgłaszającej zdarzenie lub w przypadku problemów z łącznością może być przekierowane do następnego, które przyjmie zgłoszenie i powiadomi właściwe służby.

Na chwilę obecną nr 112 na terenie miasta Krakowa, powiatu ziemskiego krakowskiego oraz powiatów: miechowskiego, wielickiego, myślenickiego, proszowickiego obsługiwany jest w całości przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego Wojewody Małopolskiego Krakowie.

Jest tylko jedno Centrum Powiadamiania Ratunkowego w województwie.

Docelowo mają być w województwie dwa takie centra – drugie w Tarnowie – które będą obsługiwać nr 112 i 999. Centrum przekazuje informacje do konkretnych służb według potrzeb.

Numery alarmowe służą tylko i wyłącznie do powiadamiania w nagłych sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, takich jak:

 • pożary,
 • wypadki drogowe,
 • kradzieże, włamania, rozpoznanie osób poszukiwanych przez Policję,
 • użycie przemocy,
 • nagłe utraty świadomości i omdlenia,
 • poważne uszkodzenia ciała, silne krwawienia,
 • porażenia prądem,
 • inne nagłe sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu.

Nie należy dzwonić na numery alarmowe, kiedy zaistniała sytuacja nie jest niebezpieczna i nie zagraża zdrowiu, życiu i mieniu, np.:

 • zgłaszanie fikcyjnego zdarzenia dla zabawy,
 • w celu sprawdzenia czy numer działa,
 • w celu ustalenia danych kontaktowych np. firm, osób,
 • w celu poinformowania o złym stanie dróg lub ograniczeniach w ruchu (objazd),
 • w celu konsultacji lekarskich,
 • w celu wyrażenia opinii na dany temat,
 • w celu uzyskania połączenie międzynarodowego
Dzwoniąc na numery alarmowe bez potrzeby i uzasadnienia blokujesz linię telefoniczną komuś, kto może potrzebować pomocy. Takie zachowanie jest karalne!
Zastanów się! Ty też możesz kiedyś potrzebować pomocy!

Jak dobrze poinformować o zdarzeniu?

 1. Miejsce, z którego się dzwoni powinno znajdować się w pobliżu zdarzenia.
 2. Należy czekać do momentu zgłoszenia się operatora.
 3. Przedstawić się z imienia i nazwiska oraz krótko opisać zdarzenie oraz miejsce zdarzenia.
 4. Jeśli są ranni opisać stan poszkodowanych i podać informacje o udzielonej dotychczas pomocy.
 5. Udzielać odpowiedzi na pytania operatora.
 6. Wykonywać polecenia i instrukcje przekazywane przez operatora.
 7. Zgłaszający ma odpowiadać na pytania operatora, a nie zalewać go słowotokiem.
 8. Nie rozłączać się do czasu wyraźnego polecenia operatora.
 9. Jeśli sytuacja na miejscu zdarzenia się zmieni lub pogorszy należy powiadomić o tym operatora.
 10. Starać się o chwilowe niekorzystanie z telefonu, z którego dokonano zgłoszenia na wypadek, gdyby operator chciał się ponownie skontaktować ze zgłaszającym.
Należy pamiętać, że w momencie zagrożenia kilka osób może jednocześnie dzwonić zgłaszając to samo zdarzenie. Operator dokona przyjęcia zgłoszenia, dokona weryfikacji i po zadaniu czasem nawet jednego pytania szybko zakończy rozmowę. Działanie to ma na celu uniknięcie blokowania linii oraz uniknięcie powielania tych samych informacji o zdarzeniu, do którego już zostały zadysponowane właściwe służby.

Operator przyjmujący zgłoszenie na numery alarmowe:

 1. Zapyta o rodzaj zdarzenia i miejsce.
 2. Wstępnie dokona weryfikacji, która służba będzie skierowana do zdarzenia.
 3. Poinformuje właściwe służby ratunkowe najbliżej miejsca zdarzenia, dlatego istotne jest jak najbardziej precyzyjne określenie miejsca.
 4. Jeśli jest taka potrzeba operator połączy osobę zgłaszającą bezpośrednio z dyspozytorem danej służby np. medycznej.

Nie należy odkładać słuchawki bez wyraźnego polecenia operatora.

Przejdź do góry