Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zagórzu
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
Zagórze 81, 32-005 Niepołomice
tel. 12 281 89 90
www.spzagorze.pl
szkola@spzagorze.nazwa.pl
dyr. Joanna Hytroś

Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych: kółko języka angielskiego, teatralne, biologiczno-chemiczne, chórek szkolny, zajęcia rozwijające z matematyki, języka angielskiego, kreatywnego myślenia.

Tradycją stała się działalność charytatywna: kwestowanie na rzecz Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie – „Pola nadziei” oraz wsparcie finansowe dla dzieci z misji Zgromadzenia Sióstr Michalitek w Kamerunie – „Adopcja serca”, „Gwiazdka dla zwierzaka”, „Marzycielska Poczta”, „Góra Grosza”. Dzięki corocznemu udziałowi szkoły w projekcie szkoleniowym EuroWeek Szkoła Liderów uczniowie mają możliwość rozwijania kompetencji i umiejętności podczas obozów językowych, których program obejmuje zajęcia językowe, integracyjne i kulturoznawcze. W ramach tego projektu każdego roku przez trzy dni goszczą w szkole wolontariusze z rożnych krajów, którzy prowadzą zajęcia dla uczniów.

Uczniowie angażowani są w pracę na rzecz środowiska lokalnego oraz akcje pomocowe w ramach działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu. Wraz z opiekunem przygotowują własnoręcznie upominki okolicznościowe oraz występy artystyczne dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Staniątkach.

Dzieci korzystają ze zmodernizowanej  pracowni komputerowej i bogatego księgozbioru bibliotecznego. Każda sala lekcyjna wyposażona jest w ekran z projektorem i komputer, a w trzech salach znajdują się tablice interaktywne. Placówka posiada nowoczesną pracownię języka angielskiego oraz bogato wyposażoną pracownię biologiczno-chemiczną. Uczniowie objęci są opieką pedagoga, psychologa i logopedy. W szkole funkcjonuje świetlica, która zapewnia poranną i popołudniową opiekę dla uczniów.

Czy ten artykuł był pomocny ?

Podobne artykuły