Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Żeromskiego w Zabierzowie Bocheńskim

32-007 Zabierzów Bocheński 465
tel. 12 281 68 42
www.spzab.h2.pl
spzab@wp.pl
dyr. Monika Bielarczyk

Szczególne wysiłki kierowane są w stronę dzieci niepełnosprawnych, z różnymi dysfunkcjami. Klasy integracyjne, dodatkowe zajęcia indywidualne, praca w małych zespołach oraz specjalnie dostosowane programy i plany nauczania – to wszystko służy wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów i wykorzystaniu w pełni ich możliwości. Profesjonalna kadra nauczycielska, respektując zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznych, dba o rozwój każdego ucznia, o prawidłowe i naturalne relacje między dziećmi pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi. Uczniowie mają możliwość korzystania z dyżurów przeznaczonych na indywidualne spotkania oraz zajęć prowadzonych przez pedagoga, psychologa i logopedę szkolnego.

W szkole funkcjonuje biblioteka z czytelnią. W godzinach 11.30-16.30 opiekę nad dziećmi sprawuje świetlica szkolna. Prowadzone są zajęcia pozalekcyjne: wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, sportowo-rekreacyjne, rozwijające umiejętności muzyczne, polonistyczne, przyrodniczo-matematyczne, rozwijające twórczość artystyczną, języka angielskiego, informatyczne, SKS, Klub Młodego Odkrywcy.

Podobne artykuły