Szkoła Podstawowa nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach
ul. 3 Maja 23, 32-005 Niepołomice
tel. 12 281 10 85, 12 281 32 48
www.sp-niepolomice.pl
sp.niepolomice@interia.pl
dyr. Alina Jachimczak

Szkoła oferuje wiele kół zainteresowań: polonistyczne, matematyczne, przyrodnicze, muzyczne i plastyczne, koło dziennikarskie redagujące i wydające czasopismo „Kleks”, Szkolny Klub Sportowy, koło misyjne oraz koło wolontariatu. Działa grupa teatralna Drama Club w języku angielskim. Uczniowie, zwłaszcza klas młodszych, mogą korzystać z zajęć rozwijających twórczość
i kreatywność. Nauczyciele realizują innowacje pedagogiczne: „Jestem uczniem XXI wieku”, „Czytam z klasą, lektury spod chmurki”, „Mali artyści”. Raz w miesiącu organizowane są wyjazdy połączone z warsztatami – „Weekend z COOLturą” oraz „Nocowanie w szkole”.

Uczniowie osiągają wysokie miejsca w konkursach i zawodach sportowych. Dużym osiągnięciem było zwycięstwo w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Empik „Tysiąc powodów, by czytać”.

Placówka od kilku lat nosi miano „Najbardziej usportowionej szkoły w powiecie”. Nauczyciele udzielają też wsparcia uczniom z deficytami, prowadzą zajęcia wyrównawcze, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne i terapeutyczne. W szkole znajduje się biblioteka z bogatym księgozbiorem, świetlica oraz stołówka szkolna.

Podobne artykuły