Społeczna Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder

os. Kaptarz 40, 32-005 Niepołomice

tel. 570 455 075

www.szkola.sueryder.pl

szkola@sueryder.pl

dyrektor: Tomasz Donatowicz

Organem prowadzącym szkołę jest Stowarzyszenie im. Lady Sue Ryder w Niepołomicach.

Szkoła oferuje naukę w monitorowanym, nowoczesnym, klimatyzowanym budynku, wyposażonym w filtry antyalergiczne. Ekologiczny budynek ma farmę fotowoltaiczną i zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie Puszczy Niepołomickiej.

Placówka prowadzi klasy sportowe o profilu siatkówka oraz piłka nożna, ze zwiększoną liczbą godzin wychowania fizycznego, począwszy od klasy pierwszej. W sali gimnastycznej usytuowana jest sztuczna ściana wspinaczkowa o powierzchni 120 m kw., z kilkunastoma drogami wspinaczkowymi o zróżnicowanej trudności.

Zajęcia dodatkowe: sportowe, podróżnicze, plastyczne, przyrodnicze, historyczne, językowe, informatyczne, wędkarskie, teatralne, szycia, chór, Odyseja umysłu i inne.

Do dyspozycji uczniów są świetlica oraz biblioteka szkolna; jest ona miejscem spotkań i różnorodnych aktywności dzieci i młodzieży.

Szkoła bierze udział w wielu projektach, ogólnopolskich oraz międzynarodowych, współpracuje z krakowskimi uczelniami wyższymi. Dzięki dodatkowym projektom uczniowie mają możliwość m.in. uczenia się języka angielskiego w niekonwencjonalny sposób – program NIDA English Teaching i Mission Based Learning (Erasmus+ we współpracy z UJ), uczestniczenia w wymianach międzynarodowych z partnerami z Niemiec, Ukrainy i Litwy oraz poznawania innych kultur poprzez kontakt z wolontariuszami z AIESEC.

Liczba zadań domowych jest ograniczona, a w klasach I-III stosuje się ocenianie kształtujące.

Czy ten artykuł był pomocny ?

Podobne artykuły