Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Plan zagospodarowania › Plany › Suchoraba

Suchoraba

Suchoraba

Poprawiono dn.: 20.10.2021

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości Suchoraba.

Numer uchwały i data jej podjęcia :
XXXVIII/456/21 z dnia 9 września 2021r.

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia :
poz. 5500 z dnia 6.10.2021r.

Informacja dotycząca obowiązywania planu :
Obowiązuje od 21.10.2021r.

Obszar objęty planem :
Miejscowość Suchoraba, Gmina Niepołomice

Powierzchnia obszaru objętego planem :
197 ha

Uwagi :

Dokumenty do pobrania :
Uchwala_XXXVIII_456_21.pdf


Przejdź do góry