Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Programy i plany strategiczne › Studium Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Gminie Niepołomice

Studium Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Gminie Niepołomice

Studium Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Gminie Niepołomice

Dodano dn.: 1 lutego 2023

Zarządzeniem nr 215/2022 z dnia 1 grudnia 2022 roku Burmistrz Miasta i Gminy przyjął Studium Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Gminie Niepołomice, stanowiące koncepcję rozwoju infrastruktury rowerowej na terenie gminy.

Głównym celem sporządzenia tego dokumentu było utworzenie na koncepcji sieci tras rowerowych zapewniającej bezpieczne, szybkie i komfortowe podróżowanie rowerem w codziennych podróżach oraz w celach turystycznych przy zapewnieniu ciągłości tras w skali regionu. Założenia do realizacji celu jaki wyznacza opracowany dokument, będą stanowić wytyczne kierunkowe przy planowaniu przebiegu tras, wyborze usytuowania trasy w pasie drogowym oraz określaniu standardów wykonawczych dla infrastruktury rowerowej. Dokument w swojej treści porusza problematykę dostępności do infrastruktury rowerowej, określa koncepcję rozwoju tras rowerowych w gminie, dzieląc je jednocześnie na poszczególne typy, w zależności od roli jaką będą miały pełnić w układzie komunikacji rowerowej w gminie.

Materiały do pobrania:

Studium Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Gminie Niepołomice

Przejdź do góry