Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Plan zagospodarowania › Studium Uwarunkowań

Studium Uwarunkowań

Studium Uwarunkowań

Poprawiono dn.: 17 maja 2021
Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Niepołomice
Numer uchwały i data jej podjęcia :
Uchwała Nr XXX/381/21 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 6 maja 2021 r
Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia :
Nie dotyczy
Informacja dotycząca obowiązywania planu :
Obowiązuje od 6 maja 2021 roku
Obszar objęty planem :
Dotyczy całego obszaru Miasta i Gminy Niepołomice w granicach administracyjnych
Powierzchnia obszaru objętego planem :
Uwagi :
Dokumenty do pobrania :
Uchwala_nr_XXX/381/21.pdf
Studium_kierunki_zagospodarowania_2021.pdf
Studium_uwarunkowania_zagospodarowania_2021.pdf

Przejdź do góry