Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Programy i plany strategiczne › Strategia rozwoju gminy Niepołomice

Strategia rozwoju gminy Niepołomice

Strategia rozwoju gminy Niepołomice

Poprawiono dn.: 17 maja 2021

Wraz z dniem 22 kwietnia 2021 roku podczas sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach została uchwalona aktualizacja strategii dla Miasta i Gminy Niepołomice, która dotychczas obowiązywała od 2011 roku.

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice jest dokumentem opisującym aspekty ważne dla wszystkich mieszkańców gminy, takie jak wartości, którymi się kierujemy, standardy zachowań, ale przede wszystkim nadaje ona kierunek naszym działaniom oraz określa cele, jakie chcielibyśmy osiągnąć w najbliższym czasie.

Aktualizacja dokumentu rozpoczęła się w grudniu 2020 roku od przyjęcia harmonogramu prac nad aktualizacją strategii, a celem tych działań było dostosowanie dotychczasowego dokumentu do obecnych wyzwań z zakresu kreowania rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie Gminy Niepołomice.

W zaktualizowanej Strategii pozostawiono trzy dotychczasowe domeny, które wspierały rozwój Niepołomic oraz dodatkowo dodano nową domenę dotyczącą zadań związanych z ochroną środowiska. Obecnie domeny przedstawiają się następująco:

• Stabilna gospodarka oparta o Niepołomicką Strefę Inwestycyjną i lokalny potencjał gospodarczy,
• Zorganizowana wspólnota – aktywni, zdrowi i wszechstronnie rozwijający się mieszkańcy,
• Zintegrowana i atrakcyjna oferta czasu wolnego,
• Odpowiedzialność za środowisko.

Dodatkowo do każdego z obszarów zostały przypisane zadania oraz jednostki za nie odpowiedzialne, koszty ich wykonania i czas realizacji.

Jak powstawała Strategia Rozwoju?

Ze względu na kończącą się perspektywę dotychczas obowiązującej Strategii, która służyła Niepołomicom wspierając ich rozwój, w grudniu 2020 roku rozpoczął się proces aktualizacji tego dokumentu, w celu przedłużenia perspektywy jego obowiązywania do roku 2023 oraz dostosowania jego zapisów do obecnych wyzwań z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego. Dokument został przygotowany na podstawnie znowelizowanej ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. W pracach nad aktualizacją Strategii nieocenione wsparcie udzielili profesjonalni doradcy z Centrum Doradztwa Strategicznego. Udział w procesie kreowania ostatecznej wersji dokumentu mieli również przedstawiciele gminnych instytucji jak domy kultury, biblioteki itp. Również Radni Rady Miejskiej w Niepołomicach oraz mieszkańcy zostali zaproszeni do konsultacji oraz udziału w opracowaniu tego dokumentu.

Cel główny i aspiracja rozwojowa:

Niepołomice to miejsce gdzie pokonuje się bariery rozwojowe (gospodarcze, edukacyjne, społeczne). Zrównoważony rozwój Gminy jest odczuwany przez całą społeczność lokalną i służy zapewnieniu warunków do samorealizacji jej mieszkańców

Materiały do pobrania :

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice z perspektywą obowiązywania do 2023 r.pdf

Przejdź do góry