Stanisława Zielińska

wykształcenie: pomaturalne – ekonomiczne;
zawód: Technik ekonomista

kontakt: 791 835 016

Z jakiej listy w Radzie Miejskiej: Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice

Doświadczenie w Radzie Miejskiej: kadencja 2010–2014 – członek komisji gospodarki, rolnictwa i ochrony środowiska, kadencja 2014–2018 – członek komisji budżetowej

W obecnej kadencji członek komisji rewizyjnej oraz skarg, wniosków i petycji.

Zadania główne na tę kadencję:

Identyfikuję się z programem, jaki przedstawiliśmy jako kandydaci do Rady Miejskiej z listy Razem Dla Miasta i Gminy Niepołomice, ale dla mnie jako mieszkańca Zakrzowa są szczególnie ważne zadania, o których realizację będę zabiegała:

  • wspieranie i inicjowanie działań mających za zadanie poprawę warunków nauczania dla dzieci i młodzież, zarówno z Zakrzowa, jak i w całej gminie, oraz rozbudowę przedszkoli. Zadanie nr 1 dla mnie to rozbudowa szkoły podstawowej w Zakrzowie.
  • budowę nowej remizy dla OSP w Zakrzowie i nowego Domu Kultury. Aktualne obiekty nie spełniają zadań, jakie przed tymi instytucjami są stawiane i nie odpowiadają standardom.
  • wykonanie melioracji w strefie przemysłowej w Zakrzowie i Ochmanowie.
  • rozbudowa sieci dróg i chodników – zadanie z zakresu poprawy bezpieczeństwa: przede wszystkim bezpieczna droga do szkoły dla dziecka i bezpieczny spacer dla seniora.
  • tworzenie przestrzeni do wypoczynku dla mieszkańców w Zakrzowie, jak również każdej miejscowości – tereny zielone , miniparki, dostosowane dla potrzeb sołectw.

O sobie:

Absolwentka Policealnego Studium Zawodowego. Animatorka kultury, pracuje jako instruktor w Domu Kultury w Zakrzowie. Sołtys Zakrzowa przez dwie kadencje od 2002–2011. Współzałożycielka Lokalnej Grupy Działania, współtwórca zespołu Niepołomickie Mażoretki. Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich, odznaczona Orderem Serca Matkom wsi, członek OSP i rady sołeckiej w Zakrzowie.

Czy ten artykuł był pomocny ?

Podobne artykuły