Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Miasto i Gmina › Informacje ogólne › Sołectwa › Staniątki

Staniątki

Staniątki

Poprawiono dn.: 17.09.2020

Staniątki

Na mapach: 50°00 34.02 N 20°11 51.95 E
Ludność: 2632 (stan na 31.12.2019)
Powierzchnia: 529 ha

  • Sołtys: Kazimierz Gicala
    Kontakt: tel. 505 131 995; 12 281 80 60 (podczas dyżuru w sołtysówce); kazimierz.gicala@onet.pl
  • Rada sołecka: Maria Glińska, Mariusz Hoffman, Irena Karcz, Wojciech Klima, Zbigniew Konstanty, Anna Łach-Sekuła, Daniel Pawłowski, Daniel Sonik, Krzysztof Stec
  • Dzielnicowy: asp. Zbigniew Dyjach, tel. 668 062 903

Historia

Sołectwo Staniątki położone jest w centralnej partii zachodniej części Kotliny Sandomierskiej, na pograniczu mezoregionów Doliny Wisty I Wysoczyzny Wielicko-Gdowskiej. Wieś dzieli się, na Staniątki górne i dolne.

Pas północny i południowy wsi tworzą, w większości, podmokłe, zmeliorowane łąki. W szerokim południowym obniżeniu płynie potok Samica (zwany obecnie Podłężanką). Środkową cześć wsi stanowi wydłużone wzniesienie.

Staniątki otacza od północnej strony Puszcza Niepołomicka, stykając się z wsią od strony przystanku PKP i rozciągając się aż do ul. Podlaskiej.

Na południowo-wschodnim skraju wsi znajduje się las zwany Winnicą (253 m n.p.m.). Wzniesienie porasta las mieszany i jest to pozostałość po Puszczy Niepołomickiej. obecnie Winnica przedzielona jest autostradą.

Opactwo, dom zakonny, dom kultury, ośrodek zdrowia, szkoła podstawowa i gimnazjalna, boisko sportowe, dwa lasy. trakt, przystanek kolejowy, cmentarz, autostrada i to wszystko w jednej wsi – Staniątki.

Nazwa

Nazwa Staniątek, wg legendy, pochodzi od słów św. Wojciecha. Podróżujący z Krakowa do Prus święty miał powiedzieć docierając na skraj wsi: „Udielamy tedy Staniatki”, po czym przystanąć i odpocząć. Ten przekaz tak silnie działał na wyobraźnię mieszkańców wioski, że w miejscu prawdopodobnego postoju ustawiono krzyż. Zresztą krzyż słoi w tym miejscu do dziś, odnawiany przez kolejne pokolenia. Na pamiątkę obecności w Staniątkach św. Wojciecha, pod jego wezwaniem wybudowano kościół, imię świętego otrzymało też staniąteckie gimnazjum. Legend związanych ze Staniątkami – tych całkiem starych i tych nieco nowszych – jest całe mnóstwo. Historia miejscowości, ta zapisana, związana jest z Opactwem Mniszek Benedyktynek, ale i ona nie jest wolna od legendarnych przekazów.

Opactwo św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek

Parafia pw. św. Wojciecha BM
informacje o Opactwie Benedyktyńskim i kościele pw. św. Wojciecha

Dom Pełen Kultury

Staniątki 315
tel. 515 576 631
Prowadzony przez Stowarzyszenie Pomoc Bliźniemu.
Działalność dofinansowana przez Gminę Niepołomice.
Organizuje zajęcia warsztatowe dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Proponuje warsztaty kulinarne, gimnastykę artystyczną, zajęcia twórcze, spotkania dla mam z dziećmi. W przestrzeni domu organizowane są przedstawienia teatralne, spotkania lokalnej społeczności, wydarzenia okolicznościowe. Współpracuje z Muzycznym podwórkiem, umożliwiając dzieciom ze Staniątek naukę gry na instrumentach i zajęcia wokalne.

Filia Biblioteki Publicznej

Informacje o bibliotece i jej filiach

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza

Przedszkole

Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek

Przychodnia w Staniątkach

Informacje o przychodniach

Ludowy Klub Sportowy „Czarni” Staniątki

Informacja na temat klubu KS “Czarni”

Stowarzyszenie Szkota Futbolu Staniątki

Informacje na temat Szkoły Futbolu Staniątki

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS

Informacje na temat SALOS

Uczniowski Klub Sportowy “Goniec”

Informacje o UKS “Goniec”

OSP Staniątki

Informacje o jednostkach OSP na terenie gminy

 

kliknij mapę, żeby powiększyć

Mapa Staniątek

Przejdź do góry