Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie wsi Staniątki dla obszaru P&R w Staniątkach, wraz z otoczeniem

Numer uchwały i data jej podjęcia :
Uchwała nr XIX/263/16 z dnia 05.05.2016.

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia :
Poz. 3229, 31.05.2016

Informacja dotycząca obowiązywania planu :
Obowiązujący od 15.06.2016 r.

Obszar objęty planem :
Dotyczy obszaru P&R w Staniątkach wraz z otoczeniem

Powierzchnia obszaru objętego planem :
31,40 ha

Uwagi :

Dokumenty do pobrania :
xix.263.16.pdf

Zmiany planu:


Czy ten artykuł był pomocny ?

Podobne artykuły