Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Plan zagospodarowania › Plany › Staniątki

Staniątki

Staniątki

Poprawiono dn.: 12.03.2023

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla części miejscowości Staniątki.

Numer uchwały i data jej podjęcia :
LIV/722/23 z dnia 2 lutego 2023 r.

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia :
poz. 1505 z dnia 27.02.2023 r.

Informacja dotycząca obowiązywania planu :
Obowiązuje od 13.03.2023 r.

Obszar objęty planem :
Część miejscowości Staniątki, Gmina Niepołomice

Powierzchnia obszaru objętego planem :
493 ha

Uwagi :

Dokumenty do pobrania :
Uchwała LIV/722/23


Przejdź do góry