Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Dialog z mieszkańcami › Serwisy miejskie › Standardy publikowania informacji na stronie www.niepolomice.eu

Standardy publikowania informacji na stronie www.niepolomice.eu

Standardy publikowania informacji na stronie www.niepolomice.eu

Poprawiono dn.: 02.10.2020

Standardy publikowania informacji na stronie www.niepolomice.eu

W związku z potrzebą ustandaryzowania kwestii związanych z publikacją materiałów na stronie internetowej gminy oraz w związku z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, udostępniamy poniższe zalecenia dla osób, które przygotowują i nadsyłają informacje do opublikowania na stronie – bądź to w formie bezpośredniej, bądź w formie załączników.

Dostępność zaczyna się na poziomie edytora tekstu. Jeśli już na tym poziomie uwzględnimy zasady dostępności – powstały dokument będzie czytelniejszy, łatwiejszy w odbiorze, a przede wszystkim dostępny dla osób z niepełnosprawnością.

Teksty i zapowiedzi do bezpośredniego opublikowania na stronie

Zastrzegamy sobie prawo do niepublikowania materiałów o charakterze sprawozdań, jeśli taka relacja trafi do nas później niż 7 dni od daty wydarzenia.

Zastrzegamy sobie prawo do niepublikowania tekstowych zaproszeń na wydarzenie, jeśli do jego daty pozostało mniej niż 7 dni.

Zalecenia:

 • Pisz krótkie akapity.
 • Unikaj żargonu; jeśli stosujesz specjalistyczne określenia, wyjaśnij je w nawiasach.
 • Jeśli stosujesz skróty, wyjaśnij je w nawiasach przy pierwszym pojawieniu się.
 • Tekst równaj do lewej; nie dziel wyrazów.
 • W celu wyróżnienia tekstu stosuj pismo półgrube (nie podkreślone – bo to oznacza, że w tym miejscu jest link), nie używaj w tym celu koloru.
 • Nie używaj kursywy do całych akapitów, a jedynie do fragmentów.
 • Cytaty zapisuj w „łapkach”.
 • Używaj list numerowanych lub wypunktowanych. Nie robimy list używając innych znaków, np. “-”.
 • TABELE: każda tabela powinna zawierać nagłówek, który opisuje, co znajduje się w określonych kolumnach i wierszach. W Wordzie nagłówki robimy funkcją: Właściwości tabeli – Wiersz – Powtórz jako wiersz nagłówka na początku każdej strony. Linie siatki powinny być widoczne; wyrównywać do lewej, a liczby do prawej lub do przecinka dziesiętnego.
 • HIPERŁĄCZA. Ich treść powinna być zrozumiała. Nie należy używać odnośników o treści np. „kliknij tutaj”. Nie używaj też hiperłączy zawierających niezrozumiałe adresy stron. Zastąp je zrozumiałym tekstem.
 • Dokument należy nazwać również we właściwościach dokumentu. Klikamy prawym klawiszem myszy na dokument, wybieramy Właściwości – Szczegóły i w miejscu Tytuł wpisujemy nazwę dokumentu.

Dokumenty do opublikowania jako załączniki

Jeśli przesyłacie Państwo dokumenty w formacie Word lub PDF do publikacji jako załączniki na stronie, do tych dokumentów należy stosować zalecenia podane powyżej, a dodatkowo:

 • Dokument powinien mieć odpowiednią strukturę. Co to znaczy? Jeśli dajemy nagłówki czy śródtytuły – nie robimy tego pismem półgrubym, ale stylem: Nagłówek. Należy pamiętać, że Nagłówek 1 jest zwyczajowo używamy do tytułu, a więc nagłówki i śródtytuły w tekście robimy stylami: Nagłówek 2, Nagłówek 3 itd. (takie nagłówki ułatwiają nawigację po dokumencie nie tylko osobom widzącym, ale przede wszystkim niewidomym, które korzystają ze specjalnych czytników)
 • Wielkość czcionki powinna być wygodna do czytania — co najmniej 11 pkt. W dłuższych dokumentach i tabelach dopuszczalna jest czcionka mniejsza w materiałach drukowanych.
 • Najlepiej jest używać czcionek bezszeryfowych, typu: Arial, Helvetica, Calibri – jednak nie jest to obligatoryjne.
 • Interlinia (czyli odstępy między wierszami) powinna wynosić co najmniej 1,15.
 • Zachowaj odstępy między poszczególnymi akapitami, w WORDZIE najlepiej ustawić w funkcji Akapit – Odstępy (Przed / Po), odstęp po akapicie np. na 3-4 pkt.
 • Nie używaj tzw. pustych akapitów. Jeśli potrzebne są większe odstępy między akapitami, należy robić je funkcją Akapit – Odstępy (Przed / Po)
 • Należy zadbać o wysoki kontrast tekstu do tła. Używamy czcionki czarnej, a nie grafitu, szarości ani żadnej innego koloru.
 • Jeżeli z jakiegoś powodu formatowanie tekstu ma być inne, wyjaśnij to, przesyłając nam dany tekst.
 • Pliki PDF najlepiej tworzyć poprzez zachowanie napisanego w Wordzie tekstu opcją Zapisz jako: PDF (zamiast drukować i skanować dany dokument; skan jest niedostępny dla osób niewidomych).

Zdjęcia i grafiki

Prosimy o przesyłanie istotnych zdjęć, na których coś się dzieje, które nie przedstawiają tego samego. Maksymalnie 10 zdjęć do jednego tekstu. Zastrzegamy sobie prawo do opublikowania wybranych zdjęć.

Prosimy o podanie autora/autorów zdjęcia/zdjęć. Jeśli takiej informacji nie otrzymamy, wówczas pod tekstem pojawi się adnotacja typu „Zdjęcia nadesłane przez…”.

Zdjęcia i grafiki muszą zawierać opis alternatywny. Co to znaczy? Opis ten tworzy się z myślą o osobach niewidomych, które nie widzą zdjęcia, a mają prawo mieć do niego „dostęp”. Jak to wygląda w praktyce?

Opis alternatywny powinien zwięźle opisywać, co jest na zdjęciu. Przykłady:

 • Jeśli na zdjęciu jest zwycięzca zawodów, podajemy podajemy jego imię i nazwisko oraz miejsce, które zajął;
 • Jeśli na zdjęciu dwie drużyny rozgrywają mecz piłki nożnej – opis może brzmieć „Drużyna A rozgrywa mecz z drużyną B”, „Drużyna A podejmuje ofensywę przeciwko drużynie B” itp.;
 • Jeśli na zdjęciu dzieci bawią się w piaskownicy: “Troje uśmiechniętych dzieci lepi zamki w piaskownicy”;
 • Zdjęcie mężczyzny wykonującego oprysk przeciwko komarom nie powinno się ograniczać do opisu “Oprysk przeciw komarom”, ale np. “Mężczyzna wykonuje oprysk przeciwko komarom”.

Ujmując to krótko: tworząc opis alternatywny wyobraźmy sobie, że opisujemy krótko zdjęcie znajomemu przez telefon.

Inna sytuacja zachodzi, jeśli zdjęcie ma funkcję typowo ilustracyjną. Np. jeśli do tekstu o niszczeniu barszczu Sosnowskiego dokładamy czysto ilustracyjne zdjęcie tej rośliny, możemy pozostawić opis alternatywny pusty albo napisać po prostu „barszcz Sosnowskiego”. Jeśli do tekstu o wakacjach dajemy zdjęcie archiwalne bawiących się dzieci – można nie dawać opisu alternatywnego, bo nie niesie ono ze sobą istotnej informacji.

Bardzo prosimy o stosowanie się do tych zaleceń. Wynikają one z przepisów ustawowych. Treści na stronach internetowych podmiotów publicznych powinny być dostępne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami i temu właśnie te zalecenia służą.

Przejdź do góry