Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Inwestycje i projekty › Standardy obsługi inwestora w Małopolsce

Standardy obsługi inwestora w Małopolsce

Standardy obsługi inwestora w Małopolsce

Poprawiono dn.: 21 marca 2022

Standardy obsługi inwestora w Małopolsce

8 maja 2020 r., podczas spotkania on-line zorganizowanego przez Krakowski Park Technologiczny w Krakowie, został oficjalnie zainaugurowany projekt „Standardy obsługi inwestora w Małopolsce”. Jego celem jest podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz przedsiębiorców zainteresowanych działalnością na terenie naszej gminy.

Projekt prowadzony będzie przez Województwo Małopolskie oraz Krakowski Park Technologiczny. Przystąpiło do niego 85 jednostek samorządu terytorialnego z terenu Małopolski. Projekt zakłada wypracowanie i wdrożenie jednolitych standardów obsługi przedsiębiorców na szczeblu samorządowym, w oparciu o wzorce Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Najważniejszym efektem standaryzacji będzie lepsza, sprawniejsza i bardziej profesjonalna obsługa podmiotów zainteresowanych inwestowaniem w gminie/powiecie, przygotowanie szeroko rozumianej oferty inwestycyjnej, budowanie pozytywnego wizerunku lokalnego samorządu i promocja gmin/powiatów jako miejsc do lokowania inwestycji. Efektem działań ma być wzrost przedsiębiorczości, napływ nowych inwestycji, a w rezultacie rozwój gospodarczy.

Wdrożone mają zostać rozwiązania i strategie ułatwiające przyjmowanie nowych inwestorów i ułatwiające zapoznanie się z przepisami, planami zagospodarowania przestrzennego i możliwościami realizacji przedsięwzięć.

Działania są częścią szerszego projektu pn. „Wysokiej jakości usługi administracyjne”, realizowanego w całej Polsce przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Miał on już swój pilotaż w województwie warmińsko-mazurskim. Wzięło w nim udział wówczas ponad 50 samorządów.

Szkolenia będą w całości finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Baner z napisem "Standardy obsługi inwestora w Małopolsce"

Przejdź do góry