Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Załatw sprawę › Spis procedur

Spis procedur

Spis procedur

Poprawiono dn.: 26.10.2023

‘Sprawy’ zostały posegregowane referatami, aby ułatwić orientację w spisie.
Spis na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Biuro Obsługi Klienta

Wydział Wymiaru i Egzekucji Podatków i Opłat

Referat Ewidencji Ludności

Wydział Gospodarki Komunalnej

Ochrona zwierząt

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Ewidencja Przedsiębiorców

  • Wniosek o wpis do CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej)
  • Wniosek o zmianę wpisu w CEIDG
  • Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej
  • Wniosek o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej
  • Wniosek o wykreślenie wpisu z działalności gospodarczej

Wnioski do pobrania na stronie www.ceidg.gov.pl (zakładka formularze i instrukcje)

Wnioski i oświadczenia do pobrania:

Wydział Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości

Referat Kadrowo-Płacowy

Przejdź do góry