‘Sprawy’ zostały posegregowane referatami, aby ułatwić orientację w spisie.
Spis na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Biuro Obsługi Klienta

Referat Wymiaru Podatku

Ewidencja Ludności

Referat Energii Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej

Ochrona zwierząt

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Ewidencja Przedsiębiorców

  • Wniosek o wpis do CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej)
  • Wniosek o zmianę wpisu w CEIDG
  • Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej
  • Wniosek o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej
  • Wniosek o wykreślenie wpisu z działalności gospodarczej

Wnioski do pobrania na stronie www.ceidg.gov.pl (zakładka formularze i instrukcje)

Wnioski i oświadczenia do pobrania:

Referat Planowania Przestrzennego

Referat Gospodarki Nieruchomościami

Referat Kadrowo-Płacowy

Urząd Stanu Cywilnego

   Referat Inwestycji Drogowych

Podobne artykuły