Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Miasto i Gmina › Edukacja › Organizacje (edukacja) › Stowarzyszenie Propagujące Idee Kazimierzowskie

Stowarzyszenie Propagujące Idee Kazimierzowskie

Stowarzyszenie Propagujące Idee Kazimierzowskie

Poprawiono dn.: 27.03.2024

Stowarzyszenie Propagujące Idee Kazimierzowskie
ul. 3 Maja 23, 32-005 Niepołomice
tel. 781 454 028; 602 759 681
www.spik.com.pl
stowarzyszeniespik@gmail.com

Organizacja pożytku publicznego. Wspiera uczniów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach. Pozyskane środki finansowe przeznacza na doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne, organizację dodatkowych zajęć dla uczniów w czasie ferii zimowych i wakacji, wsparcie dzieci w trudnej sytuacji materialnej.

Realizuje różnorodne projekty i zadania, np. Gminna Liga Debat Oksfordzkich, „Senioriada – aktywny senior”, jest współorganizatorem wielu akcji charytatywnych.

Przejdź do góry