Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Plan zagospodarowania › Plany › Słomiróg

Słomiróg

Słomiróg

Poprawiono dn.: 20.10.2021

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Słomiróg, Gmina Niepołomice.

Numer uchwały i data jej podjęcia :
XXXVIII/455/21 z dnia 9 września 2021r.

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia :
poz. 5498 z dnia 6.10.2021r.

Informacja dotycząca obowiązywania planu :
Obowiązuje od 21.10.2021r.

Obszar objęty planem :
Miejscowość Słomiróg, Gmina Niepołomice

Powierzchnia obszaru objętego planem :
127 ha

Uwagi :

Dokumenty do pobrania :
uchwala_XXXVIII_455_21.pdf


Przejdź do góry