Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Inwestycje i projekty › Rozbudowa ulicy Trudnej

Rozbudowa ulicy Trudnej

Rozbudowa ulicy Trudnej

Poprawiono dn.: 14.03.2024

Szczegóły Inwestycji

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi gminnej nr 560369K w km od 0+000,00 do km 0+650,41 w miejscowości Niepołomice, powiat wielicki, gmina Niepołomice

Lokalizacja i Odcinek:

Obejmuje całą ulicę Trudną, począwszy od ul. Zabierzowskiej do ul. Słonecznej.

Zakres Prac:

 • rozbudowa jezdni drogi gminnej poprzez poszerzenie do szerokości 5,00 m (droga klasy L) dla odcinków prostych, oraz poszerzeń w obrębie łuków poziomych,
 • przebudowa skrzyżowania z ul. Słoneczną,
 • przebudowę skrzyżowania z DW 964 (ul. Stefana Batorego) – dostosowanie parametrów technicznych włączenia drogi gminnej do parametrów drogi klasy L,
 • budowa obustronnych krawężników betonowych,
 • budowa systemu odwodnienia – utworzenie kanalizacji deszczowej w ciągu drogi gminnej, przebudowa istniejącego przepustu pod drogą, odmulenie i umocnienie istniejącego rowu,
 • przebudowa istniejących zjazdów obejmujących dostosowanie parametrów techniczno-użytkowych do zgodnych z obowiązującymi wytycznymi,
 • budowa prawostronnego chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej szerokości 2,00 m,
 • budowa lewostronnego pobocza z kruszywa o szerokości 0,75 m,
 • budowa kanału technologicznego,
 • przebudowa/zabezpieczenie sieci gazowej w miejscach kolizji z projektowanymi elementami rozbudowy drogi gminnej,
 • przebudowa/zabezpieczenie sieci teletechnicznej w miejscach kolizji z projektowanymi elementami rozbudowy drogi gminnej,
 • przebudowa/zabezpieczenie sieci energetycznej w miejscach kolizji z projektowanymi elementami rozbudowy drogi gminnej wraz z przebudową, wymianą elementów oświetlenia ulicznego,
 • wycinka drzew i krzewów kolidujących z projektowanymi elementami drogi.

 

Finansowanie:

Koszty kwalifikowalne: 3 820 000,00 zł.

Dofinansowanie: 3 056 000,00 zł (80% kosztów) – z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wkład własny: 764 000,00 zł (20% kosztów) + koszty niekwalifokowalne.

Terminy:

Rozpoczęcie: 04.12.2023 r. (podpisanie umowy z wykonawcą, prace formalne nad projektem, od 19 lutego prace ziemne w terenie).

Zakończenie prac budowlanych: 31.10.2024 r.

Oddanie do użytkowania: 30.12.2024 r. (data zależy od skutecznego zawiadomienia nadzoru budowlanego).

Korzyści:

Zwiększenie bezpieczeństwa dzięki poszerzeniu jezdni i budowie chodnika.

Poprawa infrastruktury drogowej, zgodnie z najnowszymi standardami.

Usprawnienie odprowadzania wód opadowych, zwiększając odporność na ekstremalne warunki pogodowe.

Wykonawcą inwestycji jest Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Ościeżnica Grzegorz Czajkowski ze Staniątek.

Przejdź do góry