Radny Józef Trzos - zdjęcie portretoweJózef Trzos

wykształcenie: wyższe,
zawód: rzeczoznawca majątkowy

kontakt: 693 736 820, jozeftrzos@interia.pl

Radny niezależny w Radzie Miejskiej z listy Prawa i Sprawiedliwości

 Doświadczenie w Radzie Miejskiej: w latach 2006–2014 radny Rady Miejskiej. Praca w komisji gospodarki oraz komisji rewizyjnej.

W obecnej kadencji członek komisji gospodarki.

Zadania główne na tę kadencję:

  1. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  2. Sprawy związane z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości.
  3. Pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów mieszkańców gminy oraz realizacja programu wyborczego opartego na ich wnioskach i sugestiach.

a) Poprawa infrastruktury drogowej – poszerzanie ulic i budowa chodników.
b) Budowa kanalizacji sanitarnej północno-wschodniej części miasta.
c) Rozwiązanie problemu odpływu wód opadowych z dróg i poboczy.
d) Poprawa układu komunikacyjnego w celu stworzenia bezpiecznego dojazdu do szkoły podstawowej na Jazach.

O sobie:

Lat 60, żonaty, trójka dorosłych dzieci. Mieszka w Niepołomicach, w dzielnicy Jazy. Absolwent Wydziału Techniki i Energetyki Rolnictwa AR w Krakowie. Studia podyplomowe – UJ, Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej w Warszawie. Ma uprawnienia państwowe rzeczoznawcy majątkowego. Działalność gospodarcza w zakresie wyceny nieruchomości. W firmie Pharma CF kieruje inwestycjami, ochroną środowiska i administracją.

Dyżury dla mieszkańców

Ostatnia niedziela miesiąca w godz. 9.30-13.00 w Domu Parafialnym na Jazach.

 

Podobne artykuły