Radny Andrzej Gąsłowski - zdjęcie portretoweAndrzej Gąsłowski

wykształcenie: wyższe;
zawód: nauczyciel

kontakt: 501 015 264, andrzejgaslowski@interia.pl

W Radzie Miejskiej z listy: Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice

Doświadczenie w Radzie Miejskiej: wybrany na 4 kadencję

Wiceprzewodniczący rady; przewodniczący komisji oświaty i kultury

Zadania główne na tę kadencję:

  • Utrzymanie dotychczasowej polityki proedukacyjnej Gminy – wspieranie publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, modernizacja bazy lokalowej szkół, infrastruktury szkolnej i sportowej.
  • Kontynuowanie przedsięwzięć dotyczących rozwoju placówek kulturalnych, klubów sportowych celem stworzenia odpowiedniej oferty zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców.
  • Dokończenie kanalizacji Woli Batorskiej i wschodniej części gminy oraz poprawa szeroko rozumianego bezpieczeństwa mieszkańców, szczególnie: specjalistycznej opieki medycznej, infrastruktury drogowej, komunikacji aglomeracyjnej.
  • Podejmowanie i wspieranie działań proekologicznych dotyczących ochrony powietrza (modernizacji kotłowni w domach prywatnych) i energetyki prosumenckiej.
  • Nawiązanie lepszej współpracy z Centrum „Ostoja” w celu pełniejszego wykorzystania możliwości i potencjału tej placówki dla osób niepełnosprawnych z terenu naszej gminy.
  • Wspieranie dotychczasowej polityki rozwoju kultury, sportu i turystyki w Gminie.

O sobie:

Ukończył Politechnikę Krakowską, wydział mechaniczny, a także studia podyplomowe na AGH w Krakowie na kierunku fizyka oraz technika z informatyką.
Od ponad 30 lat związany z gminną oświatą jako nauczyciel.
Aktywnie pracuje w radzie sołeckiej oraz parafialnej. Jest jednym z pomysłodawców utworzenia i budowy Gimnazjum Społecznego oraz kompleksu sportowego Orlik i terenów rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej w Woli Batorskiej, a także Społecznej Szkoły Podstawowej im. Lady Sue Ryder na osiedlu Jazy.
Czynnie uczestniczy we wszelkich przedsięwzięciach realizowanych na rzecz społeczności lokalnej.

Podobne artykuły